درمان تایم
درمان تایم

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=’all-matn’ color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

ارولوژی | متخصص اورولوژی زنان و مردان تهران , دکتر متخصص ارولوژی غرب تهران , معرفی بهترین ارولوژیست ,  بهترین پزشک ارولوژی تهران , جهت دریافت وقت ویزیت تماس بگیرید .

اورولوژی چه نوع تخصصی می باشد و ما چه هنگام باید به یک اورولوژیست مراجعه نماییم؟

در این متن ما سعی خواهیم کرد که یک نگاهی به کارهایی که اورولوژیست ها انجام میدهند داشته باشیم . همین طور زمانی را که لازم است ما به یکی از متخصصین این رشته مراجعه داشته باشیم را بررسی نماییم. از زمان های قدیم ودر زمان مصریان باستان و یونانیان ،اطبا اغلب رنگ و بو و بافت ادرار را مورد بررسی قرار می دادند و همین طور به دنبال جباب ،خون و سایر نشانه های بیماری بودند.امروزه یک رشته تخصص پزشکی بر سلامت دستگاه ادراری متمرکز شده است که به آن اورولوژی می گویند.

[/av_textblock]

[/av_section][av_layout_row border=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=’top-page’]
[av_cell_one_fifth vertical_align=’top’ padding=’10px’ padding_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/maghz.png’ attachment=’2960′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=’page,439′ target=’_blank’ caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/Orthopedic-specialist.png’ attachment=’2972′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=’page,380′ target=’_blank’ caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/زنان.png’ attachment=’2962′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=’page,410′ target=’_blank’ caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/داخلی.png’ attachment=’2970′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=’page,1169′ target=’_blank’ caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/قلب.png’ attachment=’2968′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=’manually,http://’ target=’_blank’ caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/اورولوژی.png’ attachment=’2975′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=’manually,http://’ target=’_blank’ caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/پوست-و-مو.png’ attachment=’2967′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=’manually,http://’ target=’_blank’ caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[/av_cell_one_fifth][av_cell_three_fifth vertical_align=’top’ padding=’10px’ padding_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_content_slider heading=” columns=’1′ animation=’slide’ navigation=’no’ autoplay=’true’ interval=’5′ font_color=” color=”]
[av_content_slide title=” link=” linktarget=”]
متخصص زنان
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=” linktarget=”]
متخصص زنان
[/av_content_slide]
[/av_content_slider]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

پزشکان برتر

[/av_textblock]

[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/themes/Moghtader/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

نام پزشک

[/av_textblock]

[/av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/themes/Moghtader/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

نام پزشک

[/av_textblock]

[/av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/themes/Moghtader/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

نام پزشک

[/av_textblock]

[/av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/themes/Moghtader/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

نام پزشک

[/av_textblock]

[/av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/themes/Moghtader/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

نام پزشک

[/av_textblock]

[/av_one_fifth][/av_cell_three_fifth][av_cell_one_fifth vertical_align=’top’ padding=’10px’ padding_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/advertising_banner-1.gif’ attachment=’3011′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/advertising_banner-1.gif’ attachment=’3011′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[/av_cell_one_fifth]
[/av_layout_row]

[av_layout_row border=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=’bad-art’]
[av_cell_one_fifth vertical_align=’top’ padding=’10px’ padding_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/Bannner.jpg’ attachment=’3006′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/Bannner.jpg’ attachment=’3006′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/Bannner.jpg’ attachment=’3006′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[av_image src=’https://darmantime.com/wp-content/uploads/2019/04/Bannner.jpg’ attachment=’3006′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[/av_cell_one_fifth][av_cell_three_fifth vertical_align=’top’ padding=’10px’ padding_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_magazine link=’category,27′ items=’7′ offset=’0′ tabs=’aviaTBtabs’ thumbnails=’aviaTBthumbnails’ heading_active=’aviaTBheading_active’ heading=’جدیترین مطالب ارولوژی’ heading_link=’manually,http://’ heading_color=’theme-color’ heading_custom_color=’#ffffff’ first_big=’aviaTBfirst_big’ first_big_pos=’left’]

[/av_cell_three_fifth][av_cell_one_fifth vertical_align=’top’ padding=’10px’ padding_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_magazine link=’category,349,331,359,108,286,93,247,245,197,363,1,60,27,314,309′ items=’6′ offset=’0′ thumbnails=’aviaTBthumbnails’ heading_active=’aviaTBheading_active’ heading=’جدیدترین مقالات درمان تایم’ heading_link=’manually,http://’ heading_color=’theme-color’ heading_custom_color=’#ffffff’ first_big_pos=’top’]

[/av_cell_one_fifth]
[/av_layout_row]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

همه چیز در رابطه با اورولوژی

[/av_textblock]

[av_layout_row border=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=’all-matn’]

[av_cell_four_fifth vertical_align=’top’ padding=’10px’ padding_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

متخصص ارولوژی
متخصصین این رشته می توانند بیماریهای دستگاه ادراری در مردان وزنان و مشکلات دستگاه تناسلی در مردان را تشخیص بدهند وبه درمان آن بیماری بپردازند و در مواقعی هم که مورد نیاز باشد برروی مریض عمل جراحی انجام بدهند.

به عنوان یک نمونه از کار این متخصصین ممکن است که این پزشکان سرطان را درمان کرده و یا اینکه انسداد دستگاه ادراری را برطرف نموده وان را باز کنند.متخصصین این رشته در بیمارستان ها ،کلینیک های خصوصی و مراکز اورولوژی مشغول به کار می باشند.

در تعریف دستگاه ادراری باید بگوییم که در واقع این دستگاه ادراری سیستم ایجاد ،ذخیره و دفع ادرار از بدن می باشد متخصصین اورولوژی می توانند هر قسمتی از این سیستم را درمان نمایند.که عبارت می باشند از موارد زیر:

 • کلیه ها ،آن عده از اندام هایی که مواد زائد خون را فیلتر کرده و ادرار تولید می نمایند.
 • حالب ها ،لوله هایی که از طریق آن ها ادرار از کلیه ها به مثانه انتقال داده می شود.
 • مثانه،کیسه توخالی که ادرار در انجا ذخیره می شود.
 • پیشابراه ،این لوله نیز وظیفه دارد که ادرار را از مثانه خارج نماید.
 • غدد فوق کلیوی ،در بالای هر کلیه غده ای وجود دارد که هورمون ها را آزاد می کند.

پزشکان این رشته همچنین همه موارد مرتبط با سیستم تولید مثل را نیز درمان می کنند .این سیستم متشکل از:

الف- آلت تناسلی مردانه، که ادرار و اسپرم را از بدن خارج می نماید.

ب- پروستات ،که یک غده در زیر مثانه می باشد و این غده مایعی به اسپرم جهت تولید مایع منی اضافه می نماید.

ج- بیضه ها، که دو اندام بیضوی داخل اسکروتوم می باشند که هورمون تستوسترون را تولید و اسپرم تولید می کنند.

ارولوژی چه نوع تخصصی می باشد؟

ارولوژی یک بخش از پزشکی می باشد که بر بیماری های دستگاه ادراری و همین طور دستگاه تولید مثل مردان می پردازد .تعدادی از متخصصین ارولوژی بیماری های عمومی دستگاه ادراری را درمان می نمایند و برخی دیگر در نوع خاصی از ارولوژی تخصص و تبحر دارند.از جمله:

 • اورولوژی زنان که به دستگاه تولید مثل و ادراری زنان می پردازد.
 • نورولوژی که بر مشکلات سیستم ادراری ناشی از مشکلات عصبی می پردازد.
 • ناباروری مردان که بر مسائلی که مانع از به وجود آمدن بچه می شود ،تمرکز دارد.
 • انکولوژی اورولوزی ،که بر سرطان های سیستم ادراری مانند ،مثانه ،کلیه ها ،پروستات و بیضه ها می پردازد.
 • اورولوژی اطفال که به مشکلات ادراری در کودکان می پردازد.

چه الزاماتی برای آموزش و پرورش وجود دارد؟

برای این کار مدرک چهار ساله کالج باید دریافت شود و بعد چهار سال کدرسه پزشکی را کامل می نماید و بعد از فارغ التحصیل شدن از مدرسه پزشکی باید چهار تا پنج سال آموزش پزشکی در یک بیمارستان را بگذرانند .در طی این دوران که رزیدنتی گفته می شود در کنار متخصصان اورولوژی کار می کنند و می توانند مهارت های اجرایی را آموزش ببینند و یاد بگیرند.

تعدادی از ارولوژیست ها تصمیم می گیرند که یک یا دو سال آموزش اضافی ببینند که فلوشیپ گفته می شود .ودر طی این دوره نیز ،مهارت های یک منطقه خاص را کسب می کنند که می تواند شامل انکولوزی ، اورولوژی یا اورولوزی زنان باشد. و درآخر آموزش هم ،متخصصین اورولوژی ،در امتحان گواهینامه تخصصی متخصصین اورولوزی بایست قبول گردد.هیئت اورولوژی آمریکا بعد از موفقیت در امتحان به آن ها گواهی خواهد داد.

متخصص ارولوژی چه بیماری هایی را می توانند درمان نمایند؟

این متخصصان می توانند انواع گوناگونی از شرایطی را که بر سیستم ادراری و سیستم تولید مثل مردان تاثیر می گذارند را درمان نمایند که عبارت از موارد زیر می شوند:

در مردان:

 • بزرگ شدن غده پروستات
 • درمان سرطلن های مثانه ،کلیه ها ،آلت تنتسلی مردان ،بیضه ها و غدد آدرنال و پروستات.
 • درمان بیماری های کلیوی
 • سیستیت بینا بینی که به آن سندروم مثانه دردناک نیز گفته می شود.
 • ناباروری مردان
 • اختلال در نعوظ یا مشکل در ایجاد و حغظ نعوظ
 • سنگ کلیه
 • ختنه کردن پسر بچه ها
 • واریکوسل یا رگهای بزرگ شده در اسکروتوم
 • عفونت های دستگاه ادراری (UTLS)
 • پروستاتیت که التهاب غده پروستات می باشد.

در خانم ها:

 • سرطان مثانه ،کلیه ها و غدد آدرنال
 • پرولاپس مثانه یا افتادگی مثانه به مبهل (واژن)
 • بی اختیاری ادرار
 • عفونت های دستگاه ادراری
 • مثانه خیلی فعال
 • سنگ کلیه
 • سیستیت بینابینی

در بچه ها:

 • انسداد و سایر مشکلات متربط با ساختار دستگاه ادراری
 • بیضه های نزول کرده
 • شب ادراری

اورولوژیست ها از چه روش های درمانی استفاده می کنند؟

زمانی که بیمار به یک اورولوژیست مراجعه می کند یک یا جند مورد از این تست ها را متخصص بر روی او انجام میدهد تا شرایط بیمار را بداند که شامل:

 • آزمایش تصویر برداری مانند CT اسکن ،MRI اسکن و سونوگرافی که اجازه دیدن داخل سیستم ادرای را به او می دهد.
 • سیستوگرافی که گرفتن تصاویر اشعه ایکس از مثانه می باشد.
 • سیستوسکوپی ،به کار بردن سیستوسکوپ جهت دیدن داخل پیشابراه و مثانه
 • آزمایش اندازه گیری ادرار باقی مانده پس از ادرار کردن که سرعت خروج ادرار در حین ادرار کردن و همین طور مقدار ادرار باقی مانده در مثانه را اندازه گیری می کند.
 • آزمایش های اورودینامیک جهت اندازه گیری فشار و حجم داخل مثانه
 • بررسی نمونه ادرار جهت چک کردن باکتری هاییی که موجب عفونت می گردند.

اورولوژیست ها همچنین برای انجام انواع مختلف عمل های جراحی آموزش دیده اند که عبارت از موارد زیر می باشند:

 • سیستکتومی ،که عبارت از برداشتن مثانه جهت درمان سرطان می باشد.
 • لیتوتریپسی برون اندامی با امواج ضربه ای که سنگ های کلیه را می شکنند و موجب می شود که آسانتر حذف شوند.
 • پیوند کلیه که در طی این عمل کلیه بیمار با یک کلیه سالم چایگزین می شود.
 • روش برای باز کردن انسداد
 • ترمیم آسیب دیدگی
 • ترمیم آن عده از اندام های ادراری که به خوبی تشکیل نگردیده اند.
 • وازکتومی جهت جلوگیری از حاملگی ،که شامل برش و بستن وازدفران یا لوله ای که از طریق آن اسپرم حمل می گردد و مایع منی تولید می کند ،می باشد.
 • یوروسکوپی ،که شامل حذف سنگ های کلیه و حالب است.
 • تخریب سوزنی از طریق مجاری ادراری و حذف بافت اضافی پروستات که بزرگ شده است.
 • تراشیدن پروستات از طریق مجاری ادراری و بر طرف کردن بافت اضافی پروستات بزرگ شده است.
 • روش Sling که عبارت از استفاده از نوار مش جهت تقویت پیشابراه و بسته نگه داشتن آن برای درمان بی اختیاری ادرار است.
 • پروستاتکتومی ، که عبارت از حذف تمام ویا بخشی از غده پروستات برای درمان سرطان پروستات می باشد.

دلایل مراجعه به اورولوژیست چه چیزهایی می باشد؟

دکتر مراقبت های اولیه می تواند اختلال اداری خفیف ،مانند UTL را درمان کند .در صورتی که علائم بهبود پیدا نکنند و یا در صورتی که بیمار شرایطی دارد که نیازمند درمان هایی است که آن ها نمی توانند ارائه دهند بایست پزشک شما را به یک متخصص اورولوژی معرفی نماید. این امکان وجود دارد که برای یک مشکل خاص نیاز باشد که بیمار به ارولوژیست و یک متخصص دیگر مراجعه نماید.به عنوان نمونه فرد مبتلا به سرطان پروستات می تواند به دو پزشک ،متخصص سرطان «انکولوژی» و اورولوژیست مراجعه نماید.

وجود هر یک از نشانه های زیر بیانگر وجود مشکل در دستگاه ادراری می باشد:

 • نیاز مکرر یا فوری به ادرار کردن
 • داشتن درد در کمر یا لگن ویا پهلوها
 • دیده شدن خو در ادرار
 • جریان ضعیف ویا قطره قطره ادرار
 • نشت ادرار
 • مشکل در ادرار کردن
 • داشتن درد و سوزش در حین ادرار کردن

اقایان در صورت مشاهده هر کدام از نشانه های زیر بایست به اورولوژیست مراجعه کنند:

 • دیده شدن توده در بیضه
 • مشکل در ایجاد ویا حفظ نعوظ
 • کاهش پیدا کردن میل جنسی

متخصص ارورولوژی زنان

اورولوژی زنان اختصاص به مجاری اداری و دستگاه تولید مثل و بارداری می باشد . که برخی از اختلال ها و بیماری های این نواحی را مورد بررسی و درمان قرار می دهد . همچنین پزشکان خانم نیز امروزه تمایل به بخش اورولوژی که تخصص مردان است وارد شده اند و متخصص اورولوژی زنان نیز در چند سال اخیر در کشور زیاد شده و خانم ها نیز به راحتی می توانند مشکلات خود را با پزشکان زن در ارتباط قرار دهند .

[/av_textblock]

[/av_cell_four_fifth][av_cell_one_fifth vertical_align=’top’ padding=’10px’ padding_sync=’true’ background_color=’#c5e7fe’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_magazine link=’category,349,331,286,247,245,197,363,1,60,27,314,309′ items=’30’ offset=’0′ heading_active=’aviaTBheading_active’ heading=’جدیدترین مقالات پزشکی’ heading_link=’manually,http://’ heading_color=’theme-color’ heading_custom_color=’#ffffff’ first_big_pos=’top’]

[/av_cell_one_fifth][/av_layout_row]