علم فیزیوتراپی چیست؟

به احتمال زیاد تصور اغلب مردم از فیزیوتراپی ،مجموعه ای از دستگاه های گوناگون ،انجام انواع خاصی از حرکات ورزشی و درمان های دستی می باشد.همچنان که از نام علم فیزوتراپی نیز می توان فهمید در حالت کلی یک نوع درمان فیزیکی کی باشد ،که با حرکات بدن در ارتباط می باشد .این علم متشکل از درمان های مختلفی می باشد که از آن جمله می توان به درمان با استفاده از دستگاه های گوناگون ،ورزش درمانی یا تمرین درمانی ،درمان های دستی ،سوزن خشک و نواربندی عضلانی اشاره نمود.جهت بهبود حال بیمارانی که مراجعه می کنند مانند ورزشکاران (جهت بازگشت به دوران سلامتی و ورزش حرفه ای ) ،سالمندان و افرادی که جراحی ارتوپدی انجام داده اند ،تمامی این روش ها را انجام می دهند و استفاده از فیزیوتراپی در برخی از موارد قادر می باشد که مانع از آسیب دیدگی بعد از عمل جراحی شود.

فیزیوتراپی