نوشته‌ها

اسفنکتروتومی

درمان شقاق با عمل اسفنکتروتومی

/
درمان شقاق با عمل اسفنکتروتومی : اسفنکتروتومی یکی دیگر از روش های جراحی –درمانی جدی…