نوشته‌ها

تزریق ژل

تزریق ژل و فیلر ؛ هزینه و قیمت تزریق فیلر

/
مزایای پرکننده های بافت نرم (ژل) چیست؟ همان طور که در قسمت فوق گفتیم تزریق پر…