درمان تایم
بازی درمانی

بازی‌درمانی برای کودکان مبتلا به سرطان مهم و ضروری است!

بازی دریچه‌ای برای ورود به دنیای کودکان است، آن‌ها در طول بازی‌های گروهی و فردی با محیط و اطرافیان خود تعامل برقرار می‌کنند و احساساتی چون ترس، اندوه، شادی و عصبانیت خود را از طریق بازی‌ کردن، ابراز کرده و به این ترتیب احساس امنیت و با ارزش بودن می‌کنند. بازی در رشد عاطفی کودکان […]