درمان تایم
اتیسم

مشکلات حرکتی در اتیسم

اکثر افراد مبتلا به اوتیسم (در حدود 87 درصد) دارای نوعی مشکل حرکتی از راه رفتن غیر معمول تا مشکلات نوشتاری هستند. در واقع مشکلات حرکتی، از رفتارهای تکراری که از علایم اتیسم در نظر گرفته می شوند، متمایز میباشد. اما علیرغم شیوع، مشکلات حرکتی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی اختلال طیف اٌتیسم […]