درمان تایم

شرح حال روانپزشکی به همراه نمونه شرح حال

آیا می‌دانید که شرح حال روانپزشکی چیست؟ چه اطلاعاتی در شرح حال بیمار ثبت می‌شوند؟ این شرح حال از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟ برای این که اطلاعات کلی وضعیت یک بیمار روانی به دست بیاید، باید شرح حال توسط این فرد تدوین شود. شرح حال دارای بخش‌های مختلفی است. اگر بیماران در تایمی مناسب […]