درمان تایم

رسیدن به درک و تمرکز فوق العاده با هیپنوتیزم؟!!

هیپنوتیزم حالتی موقتی از ادراک تغییر یافته است که توسط یک فرد در فردی دیگر ایجاد می‌شود و در او دسته ای از پدیده ها به شکلی خود به خودی و یا در پاسخ به محرک های کلامی و یا دیگر محرک ها به وجود می‌آید. حال هیپنوتیزم چه فوایدی دارد؟ تغییر هوشیاری و حافظه، […]