نوشته‌ها

شکستگی استابولوم

شکستگی استابولوم و تعویض مفصل ران

/
شکستگی استابولوم و تعویض مفصل ران : در مورد درمان شکستگی های …
جراحی زانوی ضربدری

جراحی زانوی ضربدری , بهترین جراح زانوی ضربدری

/
جراحی زانوی ضربدری : بدون شک در طی تردد روزانه با افرادی برخ…
شکستگی گردن استخوان ران

شکستگی گردن استخوان ران آیا نیاز به تعویض مفصل دارد ؟

/
شکستگی گردن استخوان ران آیا نیاز به تعویض مفصل دارد ؟ : معمولا ش…
شکستگی سر استخوان ران

شکستگی سر استخوان ران آیا نیاز به تعویض مفصل دارد ؟

/
شکستگی سر استخوان ران آیا نیاز به تعویض مفصل دارد ؟ : باید ب…
تعویض مفصل در بیماران هموفیلی

تعویض مفصل در بیماران هموفیلی

/
جراحی تعویض مفصل لگن در بیمار مبتلا به هموفیلی چگونه می باشد؟ : …
تعویض مفصل لگن

تعویض مفصل لگن و ران در بیماران دچار پوکی استخوان

/
تعویض مفصل لگن و ران در بیماران دچار پوکی استخوان : همه ما می دان…
تعویض مفصل ران

تاثیر دیابت , چاقی و سیگار کشیدن برای تعویض مفصل ران

/
تاثیر دیابت , چاقی و سیگار کشیدن برای تعویض مفصل ران : باید گفت که…
سن مناسب برای تعویض مفصل ران

سن مناسب برای تعویض مفصل ران

/
سن مناسب برای تعویض مفصل ران : در این مورد باید بگوییم که اغلب مر…
آرتروز و ساییدگی مفصل ران

آیا آرتروز و ساییدگی مفصل ران نیاز به عمل جراحی دارد؟

/
آیا آرتروز و ساییدگی مفصل ران نیاز به عمل جراحی تعویض مفصل لگن…
تعویض مفصل ران

درمان کوتاهی پا با عمل جراحی تعویض مفصل ران و لگن

/
درمان کوتاهی پا با عمل جراحی تعویض مفصل ران و لگن : از جمله مو…