درمان تایم

روانشناسی - درمان تایم

انواع افسردگی

هر فردی امکان دارد گاهی اوقات در وجود خود احساس غم یا ناامیدی کند. اما افسردگی یک احساس مزمن پوچی، غم یا ناتوانی در احساس لذت محسوب می‌شود که احتمال دارد بدون دلیل رخ دهد. این امر با غم و اندوه و سایر احساساتی که فرد احتمالا پس از رویدادهای دشوار زندگی احساس کند، تفاوت […]

سندرم خستگی مزمن

سندرم خستگی مزمن

سندرم خستگی مزمن : معمولا بسیاری از افراد همیشه حتی بدون این که کار و فعالیت بسیار سنگینی را انجام داده باشند احساس خستگی و کسالت شدیدی را دارند و از این موضوع نیز بسیار شکایت می کنند. در واقع این اختلال در حدود ۳% از مردم به راحتی دیده شده است که سن ۲۰ […]