علائم سرطان مقعدی

نشانه ها و علائم سرطان مقعدی

نشانه ها و علائم سرطان مقعدی , تشخیص سرطان مقعدی توسط دکتر فوق تخصص کولورکتال : در حالت کلی می توان گفت که سرطان های مقعدی در دو دسته طبقه بندی می شوند که برخی مواقع به طور متفاوت مورد درمان قرار می گیرند.زمانی که سلول ها در بدن از کنترل خارج می گردند ، سرطان مقعدی ایجاد می گردد.متاسفانه سلول های بدن در هر قسمتی از بدن قادر می باشند که به سرطان مبدل شوند و همین طور به سایر بخش های بدن هم گسترش پیدا کنند.همان طور که از اسم آن هم مشخص می باشد ،سرطان مقعدی در مقعد آغاز می شود .شما عزیزان جهت درک بهتر سرطان رکتوم نیاز است که در مورد مقعد و چگونگی عملکرد ان اطلاعات بیشتری به دست آورید.

علائم سرطان مقعدی

علائم سرطان مقعدی

سرطان مقعدی

مقعد بسته در انتهای پایینی روده ها قرار دارد .در واقع به آن جایی گفته می شود که انتهای روده به بیرون بدن وصل می شود.زمانی که غذا هضم می گردد ،از معده به روده کوچک وارد می شود و بعد از روده کوچک به بخش اصلی روده بزرگ (به نام کولون) میرود ودر واقع کولون آب و نمک را از غذای هضم شده جذب می نماید .ماده زاید که بعد از رفتن از روده به سمت چپ رها می گردد به عنوان مدفوع شناخته می شود.نمونه مدفوع دربخش آخر روده بزرگ به نان رکتوم قرار دارد .از آن قسمت مدفوع از بدن در مقعد به عنوان حرکت روده عبور می کند.

باز شدن مقعد توسط مجرای مقعد متصل به رکتوم انجام می شود .در واقع کانال مقعد دارای طولی حدود یک اینچ می باشد.از رکتوم به مرز مقعد یک مسیر وجود دارد .این جایی می باشد که کانال به پوست خارج در مقعد وصل می شود .لایه داخلی کانال مقعد مخاط می باشد .اغلب سرطان های مقعد از سلول ها در مخاط آغاز می شوند.

غدد و مجاری (لوله ها که از غدد خارج می گردند ) درزیر مخاط پیدا می وشند.در واقع غدد ،مخاط را ایجاد می کنند که به عنوان یک سیال خنک کننده عمل می کند.به سرطان های مقعدی که از سلول ها در غدد آغاز می شوند آدنوکارسینوما گفته می شود .کانال مقعد همچنان که از رکتوم به عصب مقعد می رود ،دچار تغییر می شود.
سلول ها بالاتر از کانال مقعدی (در رکتوم ) و در بخشی از کانال مقعد بسته به راست روده مثل ستون های کوچک ایجاد می شوند.

اغلب سول ها در وسط کانال مقعدی مانند مکعب هایی ایجاد می شوند و سلول های انتقالی گفته می شوند .به این منطقه ، منطقه انتقالی گفته می شود .در میان مسیر کانال مقعدی ،خط داندانه ای شکل وجود دارد که بیشتر غده های مقعدی در انتهای آن وجود دارد.زیر خط دندانه دار سلول های مسطح (متراکم ) می باشند.

در انتهای مقعد ،سلول های باریک کانال پایین تر از مقعد با پوست بیرون از آنزیم یکی می شوند.این پوست اطراف عصب مقعد (که به آن پوست پری آنال یا حاشیه مقعد گفته می شود ) ار سلول های سنگ فرشی شکلی به نام اسکوماو ساخته می شود ،ولی متشکل از غدد عرق وکیسه های ترشحی مو می باشد که در آستر مجرای پایینی مقعد پیدا نمی شوند.

انواع مختلف سرطان مقعدی

همان طور که در بالا نیز اشار داشتیم سرطان های مقعدی به دو دسته طبقه بندی می شوند که در برخی مواقع به طور متفاوتی درمان می شوند:

 1. سرطان کانال مقعد (بالای مقعد )
 2. سرطان حاشیه مقعد (پایین تر از مقعد )

گاهی اوقات سرطان های مقعد از یک قسمت به سمت دیگر گسترش پیدا می کنند ،لذا به دشواری می توان محل دقیق آن را پیدا کرد.

گفتنی است که مجرای مقعد به وسیله یک اسفنکتر احاطه شده که یک ماهیچه دایره ای شکل می باشد که مدفوع را تا زمانی که حرکت روده در حال استراحت می باشد ،مانع از بیرون آمدنش می شود.

تومورهای مقعدی

بیشتر تومورهای قادر می باشند که در مقعد گسترش پیدا کنند .همه این تومورهای سرطانی نمی باشند ،و برخی از آن ها خوش خیم (غیر سرطانی ) می باشند.

پولیپ مقعدی

پولیپ ها کوچک ،ناهموار و یا شبیه قارچ می باشند که در مخاط یا زیر ان ایجاد می شوند . پولیپ ها دارای انواع مختلفی می باشند. پولیپ های انتهایی به خاطر سوزش ناشی از آسیب یا عفونت به وجود می آیند. دلیل ایجاد پولیپ های لنفی به خاطر رشد بیش از اندازه بافت لنفاوی (که بخش از سیستم ایمنی بدن می باشد ) می باشد.بافت های لنفاوی زیر مفصل داخلی مقعد (مخاطی ) طبیعی است ولی این رشد بیش از اندازه نیست.

پاپیل های مقعدی هیچرتروفیک رشد خوش خیم بافت همبند می باشد که به وسیله سلول های اسکوموایی پوشیده شده است.آن ها به سادگی پاپیلاهای طبیعی بزرگی می باشند که ،به شکل چین های کوچک مخاطی در خط دندانه دار پیدا می شوند.پاپیل های مقعدی هیپرتروفیک ،پولیپ فیبروپیتلیال نیز گفته می شوند.

برچسب پوستی

برچسب های پوستی در واقع رشد خوش خیم بافت همبند می باشند که به وسیله سلول های اسکوموایی پوشانده شده است.برچسب ها در پوست معمولا برای بواسیر ( رگ های ورم کرده داخل رکتوم یا مقعد ) اشتباه هستند ،ولی آن ها یکسان نمی باشند.

زگیل مقعدی 

زگیل های مقعدی ( کادویلوم گفته می شوند ) در حال رشد می باشند دقیقا در خارج از مقعد و در مجرای پایینی مقعد در زیر خط دندانه دار واقع شده اند.برخی مواقع می توان ان ها را تنها در بالای خط دندانه دار پیدا کرد.عامل ایجاد آن ها ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) می باشد .افرادی که مبتلا به ویروس اچ پی وی می باشند احتمال بیشتری وود دارد که دچار سرطان مقعدی شوند.

سایر تومورهای خوش خیم :

به ندرت ،تومورهای خوش خیم می توانند در دیگر بافت های مقعد رشد کنند این موارد عبارت می باشند از:

تومورهای آدنکسال

اغلب دارای رشد خوش خیم می باشند که در کیسه های ترشحی مقعد یا غدد عرق پوست در خارج از مقعد آغاز می شود .این تومورها در ناحیه پوست پرانال قرار دارند و به منطقه مقعد نمی رسند.

لیومیوما

این ها نیز تومورهای خوش خیممی می باشند که از سلول های عضلانی صاف رشد می نمایند.

تومورهای گرانول سلولی :

این تومورها از سلول های عصبی تولید می شوند و از سلول های تشکیل شده اند که دارای تعداد زیادی لکه های کوچک (گرانول ) می باشند.

هنجوبی

تومورهایی که در سلول های خونی ایجاد می شوند.

لیپوم

تومورهای خوش خیمی می باشند که ازسلول های چربی آغاز می شوند.

Schwannomas

تومورهایی می باشند که از سلول های عصبی محافطت می نمایند.

وضعیت مقعدی بلقوه پیش سرطانی

باید بگوییم که در ابتدا برخی تغییرات در مخاط مقعد بی خطر می باشند ،ولی احتمال دارد که بعدا مبدل به سرطان شوند.به این ها شرایط پیش سرطانی گفته می شود .یک عبارت رایج جهت این وضعیت بالقوه پیش سرطانی دیسپلازی است.به عنوان نمونه ،برخی از زگیل های حاوی نواحی دیسپلازی می باشند که می توانند مبدل به سرطان شوند.

Dysplasia در سلول های مقعد هم به عنوان نئوپلازی neoplasia intraepithelial و یا ضایعات داخل اپی تلیومی سنگفرشی (sils) شناخته می گردد بسته به چگونگی نگاه کردن سلول ها AINو یا SIL می تواند به دو دسته تقسیم گردد:

 1. AIN درجه پایین (برخی مواقع AIN1 یا SIL با درجه پایین گفته می شود) : سلول های رده پایین به خیلی روش ها مانند سلول های طبیعی می باشند. AIN با درجه پایین معمولا بدون درمان خارج می گردند.ممکن است که مبدل به سرطان گردند.
 2. AINهای درجه بالا (برخی مواقع AIN2 یا AIN3 یا or با درجه بالا ) : سلول هایی که در درجه بالا قرار دارند ؛خیلی غیر نرمال به نظر می آیند. AIN با درجه بالا امکان دارد ،بدون درد خارج شود و با گذشت زمان امکان دارد تبدیل به سرطان شود .باید تحت نظر باشد.

کارسینوما در محل : در برخی مواقع سلول های غیر نرمال در لایه سطح داخلی مقعد شبیه سلول های سرطانی می باشند ،ولی به هیچ کدام از لایه های عمیق تر رشد نکرده اند.به این نوع سرطان کارسینوم در محل گفته می شود(که SY هم تفظ می گردد ) یک نام دیگر این بیماری بوون می باشد.

تعدادی از پزشکان این را نخستین نوع سرطان رکتوم قلمداد می کنند .برخی دیگر هم آن را پیشرفته ترین نوع از جنس AIN می دانند ، که یک سرطان پیش سرطانی می باشد ،ولی یک سرطان واقعی نیست.

سرطان های مقعدی درگیر : ما تعدادی از اانواع سرطان را در زیر ذکر می کنیم که می توانند در ناحیه مقعد آغاز شوند:

 • سرطان کارسینوم Squamous : این تومورها در سلول های سنگ فرشی شروع می شوند که بیشتر کانال مقعد و حاشیه مقعد را تشکیل می دهند.
  کارسینوم سلول کارسینوم در کانال مقعدی ،فراتر از سطح و لایه های عمیق تر پوشش (به عنوان مخالف کارسینوم در محل که تنها در سلول های سطحی می باشد،)افزایش پیدا کرده است.
 • سرطان کولاژن (به نام باسلوئید یا کارسینوم سلول گذار هم معروف می باشد) نوعی سرطان سلول سنگ فرشی می باشد .انها در منطقه انتقالی رشد می کنند و به آن ها کلوچه گفته می شود.این نوع از سرطان هها در زیر میکروسکوپ مقداری متفاوت به نظر می آیند ،و همانند دیگر سرطان های سلول سنگفرشی کانال مقعدی درمان می گردند. کارسینوم سلولسنگفرشی حاشیه مقعدی (پوست پرینال ) همانند سرطان های سلول های سنگفرشی پوست در دیگر نقاط درمان می گردد.کارسینوم سلول سنگفرشی رکتوم تاکنون شایع ترین نوع سرطان مقعدی می باشد.
 • سرطان غده : تعداد کمی از سرطان های مقعدی به عنوان آدنوکترسینوما شناخته می شود.این ها در سرطان در قسمت بالایی مقعد را در نزدیکی رکتوم قرار می دهند ،آغاز می شوند ، در ضمن آن ها قادر می باشند در غدد زیر مخاط مقعد که ترشح را به داخل مقعی ترشح می کنند ،آغاز شوند.معمولا ً آدنوکارسینوما روده همانند سرطان رکتوم درمان می گردد. در ضمن آدنوکارسینوما قادر می باشد که در غدد آپوکرین (نوعی غدد عرق پوست پری آنال ) آغاز شود.بیماری Paget نوعی از کارسینومای غده تیروئید می باشد که از طریق لایه سطحی پوست منتشر می گردد.بیماری Paget روی پوست در هر نقطه بدن موثر باشد ولی معمولا پوست ناحیه پری آنال ،ولو و یا پستان را تحت تاثیر قرار می دهد.ولی نباید این بیماری را با بیماری پیتت استخوان اشتباه بگیریم.
 • سرطان سلول بنیادی : بازال سل کارسینوما نوعی سرطان پوست می باشد که قادر می باشد در پوست پری آنال ایجاد گردد.این تومورها اغلب در مناطقی از پوست قرار دارند که در معرض نور خورشید قرار دارند مانند صورت و دست ها.
 • ملانوموس یا تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست : این سرطان ها در سلول های پوست و یا مقعد شروع می گردند.که رنگدانه قهوه ای ملانین نامیده می گردد.تنها بخش کوچکی از سرطان های مقعدی ملانوم می باشند.ملانوموس در پوست بخش های دیگر بدن بسیار رایج تر می باشند.در صورتی که ملانوموس در مراحل اولیه (پیش از رشد عمیق پوست یا گسترش به غدد لنفاوی ) مشاهده شوند ،می توانند با جراحی خارج گردند.ولی به خاطر اینکه مراجعه به مقعد بسیار مشکل می باشد ،بیشتر آن ها در مرحله بعدی پیدا می شوند.در صوتی که امکان این باشد که بتوان همه تومور را حذف کرد ،حتما باید این کار را انجام داد.در صورتی که ملانوما بیش از اندازه گسترش پیدا مند ،احتمال دارد ،درمان های دیگری روی بیمار انجام گردد.
 • تومورهای استرومایی گوارشی (GLSTs) : این نوع از سرطان ها بیشتر در معده و روده کوچک دیده می شوند ؛ولی خیلی کم می توانند در ناحیه مقعدی آغاز می شوند.زمانی که این تومورها در مراحل اولیه پیدا می شوند ،با جراحی می توان آن ها را خارج کرد.در صورتی که آن ها از مقعد خارج شوند ،می توان آن ها را با دارو درمان نمود.

سرطان مقعدی دارای چه علائمی می باشد؟

ما در زیر شایع ترین علامت های سرطان مقعدی را برای شما ذکر کرده ایم:

 • داشتن درد و ناراحتی و خارش دراطراف مقعد
 • تغییر در میزان سفتی ،شکل یا تعداد دفعات دفع مدفوع
 • داشتن خونریی مقعدی
 • برجستگی های کوچک اطراف مقعد که احتمال دارد با هموروئید اشتباه گرفته شود.
 • داشتن بی اختیاری دفع مدفوع
 • ترشحات ژله ای مانند از مقعد (مخاط)
 • زخم های اطراف مقعد که احتمال دارد تا پوست اطراف باسن منتشر شوند.

دلیل ترشحات مقعدی چه چیزی می باشد؟

باید بگوییم که ترشحات مقعد اغلب به حالت مخاط و یا جفت پیچیده در اطراف حرکات غیر طبیعی در کاسه توالت مشاهده می شوند.همین طور امکان دارد خود را به حالت یک حس نمداری در اطراف بازوی مقعد ،لکه های زیر لباس ،یا حس باز شدن روده ها با عبور مقدار کمی از مایع مخاط یا ماین مانند به جای عروق طبیعی نمایان کنند.

در صورتی که افراد دچار ترشحات مقعدی شدند حتما باید در اولین فرصت به یک پزشک متخصص یا کلینیک مراجعه کنند تا مورد معاینه قرار بگیرند.دلایل مختلفی جهت ترشحات مقعدی وجود دارد .که پزشک می تواند این موارد را بررسی کرده و درمان کند.

دلیل عمده ترشحات مقعدی می تواند به خاطر عفونت مستقیم مقعدی که به فعالیت جنسی مربوط می گردد ،باشد .احتمال دارد که ترشحات مقعدی دارای درد وناراحتی نباشد .دیگر دلایل ترشحات مقعدی عبارت می باشند از :

سوزاک

هرپس سیمپلکس

کلامیدیا

عفونت های کلامیدیا و گونوره ای مقعدی که اغلب دارای درد نمی باشند،ولی عفونت تبخال مقعد و رکتوم اغلب ناراحت کننده می باشد .در آقایان رابطه جنسی مقعدی ،باکتری های روده هم می توانند سبب عفونت رکتوم شوند.

دلیل ترشح زرد رنگ مقعدی چه چیزی می باشد؟

اغلب ترشح زرد رنگ مقعدی در میان خانم ها بیشتر شایع می باشد و می تواند در زنان اتفاق بیفتد.

تخلیه زرد رنگ مقعدی پیش از حاملگی:ترشح واژن نرمال در حالت کلی ،سفید شفاف و آبدار می باشد که پیش از شروع دوره ی ،قاعدگی آغاز می شود.خانم ها می توانند آن را به حالت سفیده تخم مرغ ببینند که احتمال دارد زمانی که در معرض هوا قرار می گیرد زرد رنگ گردد.و این مسئله در زمان شروع دوره قاعدگی کاملا طبیعی می باشد.

ولی در صورتی که این ترشح داری بوی بد بوده و موجب خارش و قرمزی شود احتمال دارد به دلیل عفونت بکتری یا قارچی باشد که باید توسط پزشک مشخص گردد. ترشح زرد رنگ در دوران بارداری:باید بگوییم که ترشح زرد رنگ مقعدی در دوران بارداری نرمال می باشد ،چون خانم ها در طول این مرحله سطح استروژن بالایی را دارند.ولی در صورتی دارای بوی بد و خارش باشند ،باید مورد بررسی قرار بگیرند.به غیر از موارد ذکر شده ،دلیل اصلی این ترشحات زرد رنگ به غیر از موارد ذکر شده ،تسلط بر هورمون استروژن می باشد.

در واقع این هورمون مسئول حفظ و توسعه خصوصیات جنسی زنانه می باشد و در سلول های چربی ،تخمدان ها و غدد فوق کلیه تولید می گردد.در طی بارداری سطح این هورمون زیادتر می شود ،چون در این دوران یک خانم با عدم تعادل هورمونی مواجه می باشد.

ترشح زرد رنگ در طی رابطه جنسی

در طی رابطه جنسی برای اینکه واژن روانتر شود ،ترشح واژن به طور خودکار افزایش پیدا می کند . در صورتی که فردی از بابت جنسی تحریک گردد ،تغییرات در محیط فیزیکی و روحی باعث افزایش جریان خون او شده و آن را به ناحیه لگن منتقل می کند که در نتیجه سبب افزایش ترشح موکوس می گردد.در ضمن در عضلات جنین رحم و واژن واجد شرایط می باشد و موجب خونریزی می گردد که منجر به ترشح ضایعات زرد ضخیم می گردد.

آبسه پری آنال

پری آنال چیست؟ | آبسه رکتوم یا مقعدی

پری آنال چیست؟  : باید بگوییم که یک نوع عفونت در مجاورت مقعد ایجاد می شود که به آن آبسه رکتوم یا مقعدی یا آبسه پری آنال یا آبسه پری رکتال گفته می شود .همچنین این عفونت ناشی از عفونت در یکی از سینوس های مقعد می باشد که باعث ایجاد التهاب و تشکیل آبسه می گردد.معمولا آبسه های پری آنال ،پراکنده و انفرادی می باشند ،یک سری شرایط ویژه ،خطر ابتلا به این بیماری را در افراد بالا می برند ،از جمله شرایطی که فرد دچار بیماری دیابت ،بیماری کرون ،درمان مزمن کورتیکواستروئید و …می باشد.

آبسه پری آنال

آبسه پری آنال

انواع مختلف پری آنال:

آبسه های پری آنال به چهار نوع تقسیم می شوند .و گفتنی است که آبسه مقعدی نوع شایع آن می باشد که در اطراف مقعد ایجاد می گردد و حدود ۶۰% بیمار های آبسه از این نوع می باشند.

آبسه ایسکسوآنال

این نوع از آبسه نیز حدود ۲۰% از بیمار های آبسه را به خود اختصاص می دهد و در قسمت اسفنکتر خارجی مقعد با ترشح چرک به فضای ایسکیوآنال ایجاد می گردد.

آبسه اینتراسفنکتریک

این نوع آبسه به این صورت می باشد که چرک بین ناحیه اسفتکتر مقعد داخلی و خارجی به وجود می آید و ممکن است که کانال داخل مقعد را خیلی دردناک سازد و بیمار قادر به نستن نباشد .این نوع از اّبسه حدود ۵۰% از بیمار های آبسه را به خود اختصاص می دهد.

آبسه سوپرالواتور

آن نوع از آبسه در میان زنان بیشتر از مردان شایع می باشد و احتمال دارد که در بالای عضله ی الواتورآنی به وجود آید .حدود ۴% از بیماری های آبسه از ین نوع می باشند.

آبسه پری رکتال

این آبسه ناشی از اختلالات مقعدی یا انسداد غدد مقعدی می باشد و و حدود ۹۰ % آبسه پری رکتال نخست در اینتراسفنکتریک و سپس در امتداد بالقوه مجاور ایجاد می گردد.

آبسه پری آنال دارای چه علائم و نشانه هایی می باشد؟

در واقع شایع ترین علامت یک آبسه آنورکتال ،درد در ناحیه پری آنال می باشد.احتمال دارد این درد اذیت کننده بوده و بسیار درد ناک باشد و یا به صورت زق زق باشد.بدترین حالت هنگامی است که فرد در حال نسته است و درست پیش از حرکت روده می باشد.پس از اینکه حرکت روده فرد تمام می شود ،اغلب درد کاهش پیدا می کند .دیگر علائم و نشانه های این عارضه ،یبوست ،درناژ از مقعد ،تب و لرز و یا توده قابل لمس نزدیک مقعد می باشد.

این شرایط برای بیمار می تواند دارای درد زیادی باشد و در اکثر موارد در طی چند روز بدتر هم می گردد.احتمال دارد ک بیمار ابتدا درد کم و پراکنده ای داشته باشد ولی با سپری شدن زمان احتمال دارد مبدل به یک درد ثابت شود که زمانی که حالت بدن تغییر پیدا می کند (مثلا ً زمان ایستادن ؛غلت زدن و …) احتمال دارد درد شدت بیشتری پیدا بکند.با توجه به محل دقیق آبسه ،احتمال دارد در طول حرکات روده ،درد شدیدی نیز وجود داشته باشد ،هر چند که این مورد همیشه این گونه نمی باشد.این حالت احتمال دارد در ایزولاسیون اتفاق بیافتد ،ولی معمولا علامت یک اختلال مهم دیگر مانند بیماری کرون می باشد.

فیستول پری آنال

در صورتی که فردی دچار پری آنال شود و این عارضه در او مورد درمان قرار نگیرد در این شرایط پری آنال مبدل به فیستول مقعد خواهد شد و رکتوم را به پوست وصل خواهد نمود.و این مسئله نیاز به جراحی فشرده تری دارد.به غیر از این مورد هر گونه آبسه که درمان نشود ،امکان دارد ( احتمال زیاد ) وسعت پیدا کرده و نتیجه به یک عفونت سیستمیک جدی مبدل گردد.

در اغلب موارد آبسه ها ناشی از یک عفونت با تراکم بالای باکتری های شایع به وجود می آیند که در یک ناحیه به علل مختلف جمع می شوند.به احتمال زیاد آبسه های مقعدی که مورد درمان قرار نمی گیرند ، وسعت پیدا کرده و مخصوصا کشاله ران و مجرای ادرای را نیز درگیر خود می کنند.امکان دارد که تمامی آبسه ها به عفونت های قابل تعمیم کلی که در صورت عدم درمان ،لازم می باشد که بیمار به مدت طولانی بستذی گردد ،پیشرفت نمایند.

تجربه پزشکان نشان می دهد که اغلب آبسه ها بر اثر باکتری های شایع در سیستم گوارشی به وجود می آیند.به خاطر افزایش ظهور باکتری های عجیب و غریب در آبسه های مقعد ،معاینه میکروبیلوژی همیشه بر روی اگزودا جراحی انجام می گردد تا دوره مناسب هر درمان انتی بیوتیکی را تعیین نماید.

چگونگی تشخیص آبسه پری آنال

برای تشخیص این عارضه پزشک ابتدا سابقه پزشکی بیمار را مورد بررسی قرار داده و او را مورد معاینه فیزیکی قرار می دهد. در قدم بعدی مطالعات تصویربرداری می توانند در مواردی که یک آبسه غیر قابل تشخیص وجود دارد ،پزشک را یاری کنند.این تصویربرداری ها متشکل از سی تی اسکن لگن ،ام آر آی یا سونوگرافی ترانس رکتال می باشند.ولی در مواردی که با معاینه فیزیکی پزشک می تواند این عارضه را تشخیص دهد نیازی به این مطالعات تصویربرداری نمی باشد.

در بیشتر مواقع این بیماری با بیماری بواسیر اشتباه گرفته می شود.چون این عارضه تقریبا همیشه دلیل هر گونه ناراحتی مقعد ناگهانی می باشد.با این وجود ،زمانی می توان به وجود آبسه مشکوک بود که درد به سرعت در طی یک یا دو روز بدتر گردد و با روش های رایج درمان بواسیر نتوان آن را آرام نمود.در ضمن ، هر گونه آبسه جدی در نهایت باعث ایجاد علائم و نشانه های عفونت کلی از جمله تبو لرز شبانه می شود.

یک پزشک با تجربه قاد در می باشد که با یک بررسی ساده احتمال دچار شدن بیمار به بواسیر را رد نماید و اغلب قادر می باشد که با لمس آبسه این مورد را تشخیص دهد.

بعد از عمل پری آنال چه مراقبت هایی را باید انجام داد؟

گفتنی است که بر اساس تجربه ،آبسه های مقعدی به ندرت با یک دوره ساده درمانی با آنتی بیوتیک ها درمان می گردند.باید بگوییم که تقریبا در همه موارد ابتلای به آبسه برای برطرف نمودن این آبسه بیماری نیازمند جراحی می باشد .برای درمان آن بیمار را تحت بی هوشی موضعی قرار می دهند اما بهتر این می باشد که بیمار را بستری کرده و جراحی را تحت بی هوشی عمومی روی او انجام دهند.

در حالت کلی در این روش ،یک برش تقریبا ً کوچک ولی عمیق تا ریشه آبسه زده می شود .جراح به آبسه اجازه می دهد تا اگزودا آن تخلیه کند تا ضایعات دیگر را هم در این ناحیه بتواند پیدا کند.این یکی از اساسی ترین انواع جراحی می باشد و در اغلب موارد برای انجام آن به کمتر از نیم ساعت زمان نیاز می باشد.درمرحله ی بعدی قسمتی از اگزودا جهت آنالیز میکروبی فرستاده می گردد تا نوع باکتری آلوده مشخص شود.لازم به ذکر است که پزشک این برش را بخیه نمی زند و آن را نمی بندد ،زیرا بافت هایی که دچار آسیب شده اند باید از داخل به سمت پوست در یک دوره زمانی خاص التیام یابند.

معمولا فردی که مورد جراحی قرار گرفته است بعد از بیست و چهر ساعت مرخص شده و به منطزل برمی گردد.و احتمال دارد که پزشک از او درخواست کند که روزانه چندین بار حمام آب گرم داشته باشد . به این شکل که یک حوضچه کوچک ( اغلب برای دستشویی مناسب می باشد ) را با آب گرم ( و احتمالا نمک ) پر کند ومنطقه مورد نظر را در انجا قرار دهد.یک روش دیگر بهبودی به کارگیری بسته بندی های جراحی می باشد که نخست آن را تیم جراحی انجام می دهند و پس از عمل هم باید به وسیله پرسنل کلینیک یا پرستار انجام گردد .اثر بخشی بسته بندی های جراحی را مورد بررسی قرار داده اند.

در هفته اول بعد از جراحی ،اغلب بیماران به همراه برخی از روش های درمانی برای تسکین درد ،نوعی درمان آنتی بیوتیکی هم خواهند داشت که بستگی به نوع آبسه بیمار خواهد داشت.بیماران باید برای هر نوع درمانی نخست با پزشک خود صحبت نمایند.

بعد از اینکه جراحی آبسه تمام شد و بیمار از حالت بی هوشی بیرون آمد در اغلب موارد بیماران احساس می کنند که درد های آبسه برطرف شده است و به طور کامل درد ان ها آرام شده است .در ضمن درد حاصل از بباز کردن و برش دادن قسمت آبسه هم در در طی دوره بعد از عمل معمولا محدود می باشد.

دلیل وجود خون در مدفوع

علت اصلی وجود خون در مدفوع چیست ؟

دلیل خون در مدفوع , علت اصلی وجود خون در مدفوع , علت مشاهده خون در مدفوع چیست؟ , علت خودن در مدفوع کودکان و … را می توانید در درمان تایم بخوانید : امکان دارد که تا به اکنون مشاهده خون در مدفوع موجب نگرانی تعداد زیادی از ما شده باشد .و حتما ً این سوال برای همه ما مطرح شده است که دلیل دیده شدن این خون در مدفوع چیست؟و چرا در برخی مواقع در مدفوع بعضی از انسان ها خون دیده می شود؟در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که دیده شدن خون تازه در مدفوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله خونریزی گوارشی پایینی ،مقدار شدید آن از بواسیر ،بیمار های التهابی روده و یا سرطان.

دلیل وجود خون در مدفوع

دلیل وجود خون در مدفوع

در صورتی که شما نیز در مدفوع خون تازه مشاهده نمودید حتما به پزشک متخصص مراجعه نمایید.

خون تازه در مدفوع

در صورتی که شما در مدفوع خود خون تازه مشاهده نمایید این مسئله می تواند سبب نگرانی شما شود .احتمال دارد که شما مقدار کمی خون تازه در دستشویی مشاهده کنید و یا شیار قرمزرنگی در انجا توجه شما را به خود جلب کند.

در صورتی که مقدار خون تازه در مدفوع بیشتر باشد این مسئله سبب خواهد شد که مدفوع شما قرمز رنگ شود.و این باعث می شود که خو شما رقیق تر شود.اغلب دیده شدن خون تازه در مدفوع ،نشان دهنده خونریزی دستگاه گوارشی تحتانی از جمله کولون ،رکتوم و مقعد می باشد .باید بگوییم که خون تازه در مدفوع ،از سیستم گوارشی فوقانی به ندرت عبور می نماید.

بسیاری از دلایل احتمالی خون تازه در مدفوع به دلیل خونریزی گوارشی پایین ،که شدیدتر از هموروئید و بیماری های التهابی روده تا سرطان است.در صورتی که در مدفوع خود خون تازه مشاهده کردید به پزشک متخصص مراجعه نمایید تا اقدامات لازم را برای شما انجام دهد.

خلط خونی در مدفوع

در صورتی که مقدار کمی خلط در مدفوع دیده شود این مسئله جای نگرانی ندارد .اغلب مدفوع حاوی مقداری خلط می باشد .این یک ماده ژله ای مانند است که روده های شما را پوشش می دهد و موجب روغن کاری آن می گردد.

ولی در صورتی که خلط خونی را مشاهده نمودید در این شرایط باید آن را با پزشک خود در میان بگذارید.مخصوصا ً اگر به شکل مرتب این مورد با خونریزی و یا تغییر عادات روده شما همراه باشد.

در ضمن در صورتی هم که در مدفوع کودک خلط خونی دیده شود این مسئله می تواند به عللی مانند عفونت ها ،مصرف برخی مواد غذایی (واکنش به برخی از مواد غذایی خاص ) پارگی مقعدی (شکاف ها )،مشکلات دستگاه گوارش یا روده بزرگ ،خون ناشی از شیر مادر ؛تغذیه بیش از اندازه با شیر مادر و برخی از ویتامین ها به وجود آید.به هر صورت والدین باید توجه داشته باشند که مشاهده خون در مدفوع کودک یک مسئله غیر طبیعی می باشد و باید آن را جدی گرفت.درست است که امکان دارد دلیل این مورد زیاد جدی نباشد اما در صورتی که به موقع درمان شود می تواند سلامتی کودک شما را تضمین نماید.لذا هر زمان که در مدفوع کودک خود خلط خونی مشاهده نمودید هر چه سریعتر او را نزد پزشک متخصص ببرید.

باید توجه شود مقدار زیادی خلط خونی در مدفوع ،همراه با اسهال امکان دارد به دلیل عفونت های خاص روده ای باشد.ولی خلط خونی در مدفوع یا خلط همراه با درد شکمی می تواند نشان دهنده وضعیت جدی تری باشد.در این حالت احتمال بیماری هایی مانند کرون ،کولیت ،اولسراتیو و حتی سرطان وجود دارد.

لخته خون در مدفوع

امکان دارد که قسمت های مختلفی از دستگاه گوارشی به علل مختلف دچار خون ریزی شوند ،و وجود لخته خون در مدفوع اغلب به خاطر خون ریزی کولون می باشد.
امکان دارد با خونریزی کولون مدفوع نیز دیده شود.وضعیت های مختلف پزشکی می تواند سبب خونریزی در روده برزگ گردد در صورتی که در مدفوع خود لخته خون مشاهده کردید ،سریع نسبت به انجام مراقبت های پزشکی اقدام نمایید.

باید بگوییم که شایع ترین دلیل خونریزی روده بزرگ ،عارضه دیورتیکولوز به نام خونریزی دیورتیکولوز می باشد.با دیورتیکولوز ،bulges کوچک یا outpouchings در ناحیه هایی که دیواره کولون ضعف دارد ظاهر می گردد.این عارضه نشانه ای از خود نشان نمی دهد ولی خونریزی یک عارضه احتمالی آن می باشد.

در واقع ازن نوع خون ریزی در ۵-۳ درصد از افراد که دچار دیورتیکولوز می باشند رخ می دهد .خونریزی دیورتیکولوز به طور اختصاصی بدون درد می باشد مگر در مواردی که برخی از عضلات شکمی تحتانی به دنبال آن نیاز به حرکت روده داشته باشند.

اغلب مدفوع در حین خون ریزی ،قرمز خرمایی و معمولا حاوی لخته های خونی می باشد .خون ریزی دیورتیکولوز بیشتر در افراد سالخورده و بالاتر از سن ۵۰ سال دیده می شود .با این وجود ،هر دو وضعیت می توانند در بزرگسالان و جوانان اتافق بیفتد.درست است که معمولا ً خونریزی دیورتیکولوز خود به خود متوقف می گردد ولی مراقبت های پزشکی سریع می تواند مانع از خونریزی های بلقوه تهدید کننده زندگی فرد گردد.

خون روشن بعد از مدفوع

خونریزی از مقعد می تواند دارای رنگ های مختلف قرمز روشن ،خرمایی ،سیاه و قرمز باشد و با چشم غیر مسلح نمی توان آن را دید .دلایل خون در مدفوع همه وضعیت بی ضرر تا آزار دهنده دستگاه گوارش مانند بواسیر و شقاق مقعدی و فشار بر روی مدفوع سخت مانند سرطان را در بر می گیرد.

اغلب خون ریزی مقعدی از کولون ،رکتوم یا مقعد سرچشمه می گیرند و می توانند با اسهال همراه باشد.باید بگوییم که رنگ خون در حین خون ریزی مقعدی معمولا ً به محل خونریزی در دستگاه گوارش وابسته می باشد.

در حالت کلی ،محا اتصال خونریزی نزدیک به انسداد ،خون قرمز روشن تر می باشد.لذا خونریزی مقعد ،رکتوم و کولون سیگموئید به قرمز روشن متمایل می باشند ،در صورتی که خون ریزی روده عرضی و کولون راست ،به رنگ قرمز یا خرمایی متمایل می باشد.

خونریزی شدید از کولون راشت ،از روده ک.چک یا زخم معده یا دوازدهه می تواند سبب منتقل شدن سریع خون از طریق دستگاه گوارش گردد و باعث خونریزی رکتال به رنگ قرمز روشن گردد.

بواسیر یا همان هموروئید عروق خونی در رکتوم یا مقعد می باشد که می تواند دارای درد و خارش بوده و گاهی نیز همراه با خونریزی باشد.خونریزی مقعدی بدون درد با حرکت روده یم علامت شایع هموروئید می باشد.خون قرمز رنگ روشنی اغلب بر روی مدفوع دیده می شود .این خون امکان دارد که به روی دستشویی یا کاغذ چکه نیز بکند.

خون در مدفوع کودکان

در صورتی که به نظر شما کودک شما نیازمند مراقبت های پزشکی ویژه و سریع می باشد ،لذا سعی کنید که سریعتر با اورژانس تماس برقرار کنید.در صورتی که مواردی که در زیر آمده است را مشاهده نمودید بنابراین سریع کودک خود را نزد پزشک ببرید:

 • خون در مدفوع عمدتا قرمز رنگ روشن می باشد
 • مواد رنگی ترکیبی در مدفوع به تنهایی در سطح مدفوع دیده می شود.
 • یبوست و شقاق مقعدی سبب خون در مدفوع می گردد.
 • خون براثر خونریزی معده خارج می شود.

در صورتی که کودک شما دچار اسهال نمی باشد ولی باز در مدفوع او خون دیده می شود این مسئله می تواند به دلیل ایجاد شکاف کوچکی در مقعد او باشد به این عارضه شقاق یا فیشر مقعدی گفته می شود.معمولا دلیل ایجاد شقاق مقعدی ،عبور مدفوع بزرگ یا سخت در مقعد می باشد باید بگوییم که علت دیده شدن خون در مدفوع کودکان در نود درصد این مسئله می باشد.

در ضمن عفونت قارچی اترپتوکوکی در اطرف مقعد نیز می تواند باعث خونی شدن مدفوع کودک شما شود.

یکی دیگر از دلایل خون در مدفوع کودکان ،اسهال باکتریایی می باشد .در صورتی که کودک شما دچار اسهال خونی می باشد ،عفونت باکترایی روده امکان دارد دلیل ین امر باشد.

یکی دیگر از دلایل خون در مدفوع کودکان ،کولیت شیرگاوی می باشد.ایم مورد در دو ماه نخست تولد کودک شروع می گردد.مدفوعی لزج و چسبناک با خون از مقعد کودک بیرون می آید ،و نحوه درمان آن هم استفاه نکردن از شیر گاوی می باشد.

خون سریع پخش شده و به طور وسیع در آب پراکنده می شود.در حال عبور با رگه های خونی همراه می گردد که معمولا ً آب رنگ صورتی دارد .این نمی تواند به معنای نبود خون باشد.

لازم به ذکر است که مواردی که در زیر آورده شده است دلایل مدفوعی قرمز رنگ اما بدون خون می باشد که اغلب شبیه خون به نظر می آید.

 • تعدادی موا د غذایی خاص (مثل گوجه فرنگی یا چغندر)
 • برخی نوشیدنی های خاص
 • داروهای خاص (مثل آموکسی سیلین یا omincef)

گفتنی است که شایع ترین دلیل خون در مدفوع شقاق مقعدی می باشد که موجب خون روی مدفوع می گردد .خون امکان دارد بعد از پاک شدن نیز در روی دستشویی نیز پیدا شود.

خون همیشه قرمز روشن می باشد ،تنها چند رگ یا flecks مشاهده می شود.شما می توانید در بین ساعت های ۶ تا ۱۲ یک قطره شکاف سطحی روی مقعد کودک خود مشاهده کنید که دلیل آن مدفوع بزرگ و سخت می باشد.

درمان گیاهی خون در مدفوع

در حالت کلی مشاهده خون در مدفوع در نگاه اول نمی تواند بیماری جدی و خطرناکی باشد ، اما باید شما توجه داشته باشید که به چه علتی در مدفوع کودک شما خون مشاهده می شود . این مسئله اغلب دارای علل مختلفی می باشد .از یک علت ساده تا پیچید ترین علت یعنی سرطان با درمان های مختلفی همراه می باشد.
باید بگوییم که درمان گیاهی جهت خون در مدفوع که در دنباله همان طب سنتی می باشد ،ساده ترین روش درمانی محسوب می شود.شایع ترین دلیلی که برای دیده شدن خون در مدفوع مطرح می باشد ،یبوست می باشد.

اغلب یبوست می تواند با علائم خون روشن در مدفوع همراه باشد.در ضمن پارگی اطراف مقعد در زمان خروج مدفوع نیز مهمترین دلیل آن می باشد. لذا شما می توانید با به کارگیری روش درمانی گیاهی نخست یبوست را درمان نموده و سپس خون در مدفوع را کنترل کنید.در این زمینه باید بگوییم که مصرف آلو به صورت روزانه یکی از بهترین درمان های این عارضه می باشد که دارای هیچ عوارض جانبی هم نمی باشد.

کسانی که دچار یبوست های شدید می باشند باید هر روز چندین لیوان آب مصرف کنند و در ضمن مواد فیبری را هم در وعده های غذایی خود بگنجانند.  علل دیگر دیده شدن خون در مدفوع ،وجود بیماری های داخلی می باشد .اغلب زخم هایی که در داخل سیستم گوارشی مشاهده می گردند به خصوص در روده ها از علت هایی می باشد که در زمان حرکت مدفوع موجب ایجاد خون در مدفوع شده و در صورت وجود باید سریع تر مورد بررسی و درمان قرار بگیرند.این نوع از خونریزی ها اغلب شدید بوده و در ضمن با کاهش حجم خون نیز همراه می باشند.

در صورتی که خونریزی ادامه داشته باشد و بیمار بعد از دادن تست با نتیجه ی سرطان روده برای درمان مراجعه نماید ،مقداری کار دشوار خواهد شد.چون سرطان روده اغلب در پیشرفته ترنی مراحب با نشانه های مختلف قابل تشخیص می باشد.لذا تا قبل از زمان مربوطه به بررسی سالانه خود بپردازید ؛در واقع این چکاب ها سبب خواهند شد که بسیاری از افراد از شدت بیماری های خطرناک محافظت شوند.

جهت درمان خون در مدفوع بهتر می باشد که از مخلوطی از مواد مختلف استفاده شود ،این مواد در طب سنتی دارای جایگاه ویژه ای برای درمان انواع درد می باشند ولی زمانی که با یکدیگر مخلوط می گردند می توانند برای درمان درد شما بسیار موثر باشند.

نخست باید حود ده گرم از هر یک از مواد :گلنار فارسی ،صمغ عربی ،شادنج سنگی ،بلوط و پوست سبز پسته و کتیرا گل محمدی و مازو و در ضمن پوست خشک انار و سماق با اندازه سی گرم و در پایان بیست گرم از گل ارمنی را با همدیگر ترکیب کرده و مصرف کنید . میزان مصرف هم به یک قاشق غذاخوری در سه وعده می باشد.

خون روشن در مدفوع کودکان

دیده شدن خون قرمز روشن در مدفوع به علل مختلفی می باشد :

 • شکاف های کوچک در اطراف مقعد کودکان ،شایع ترین علت دیده شدن خون در مدفوع کودکان می باشد .دلیل این شکاف ها هم می تواند بیرون آمدن پرفشار مدفوع از روده بزرگ کودک باشد .لذا باید کودک را نزد پزشک برد تا او اطراف مقعد کودک را از نظر وجود شکاف ها مورد معاینه قرار دهد.
 • دومین علت متداول خون در مدفوع کودکان آلرژی کودک نسبت به شیر گاو می باشد .آلرژی به شیر گاو می تواند خود را به شکل های مختلفی نشان دهد که یکی ازاین شکل ها مخصوصا ً در کودکان وجود رگه های خون در مدفوع می باشد که شما می توانید آن ها را شبیه نخ قرمز در مدفوع کودک مشاهده کنید.

چنانچه این موارد را مشاهده نمودید ،به غیر از حذف لبنیات در رژیم مادر ،در کودکی که از شیر مادر تغذیه می کند ،نیاز به قدام دیگری نمی باشد .اما در صورتی که کودک از شیر خشک تغذیه می کند و نسبت آن دچار حساسیت می باشد در این شرایط باید از شیر خشک های رژیمی ویژه استفاده گردد.دلیل دیگر وجود خون در مدفوع ،بیماری های خونریزی دهنده در کودک می باشد.

وجود خون در مدفوع احتمال دارد به علل زیر اتفاق بیافتد.

دلایل مشترک وجود خون در مدفوع عبارت می باشند از:

 • مدفوع سخت
 • فیشر مقعدی (یک شکاف کوچک در مفصل مجرای مقعد)
 • یبوست
 • بواسیر (رگ های تورم و ماتحمه در انسداد یا رکتوم۹

همه چیز در مورد مدفوع خونی

در صورتی که بعد از تست مدفوع یا پاک کردن مدفوع تان خون در ناحیه مقعد پیدا کنید این مسئله می تواند نگران کنند باشد.درست است که مدفوع خونی می تواند علامت مرتبط با چندین مورد پزشکی جدی باشد ،این امر اغلب زیاد هم نمی تواند جای نگرانی داشته باشد .به غیر از این در صورتی که مدفوع خونی پیدا کنید ،باید به سراغ یم ارائه کننده خدمات بهداشتی بروید تا دلیل و گزینه های درمان را برای شما مشخص نماید.

مدفوع خونی علامت این مسئله می باشد که قسمتی از دستگاه گوارش دارای خون یا زخم می باشد .این خون می تواند در رنگ های قرمز روشن تا تیره تر مشاهده شودو در صورت خونریزی در دستگاه گوارش بیشتر گردد. حتی اگر خونریزی در دستگاه گوارش به وجود آید ،احتمال دارد سیاه به نظر آید.

تعدادی از دلایل رایج ولی کم خطرتر مدفوع خونی در زیر ذکر شده است

هموروئید :

هموروئید یا بواسیر در واقه رگ های خونی متورم شده در راست روده یا مقعد می باشند که امکان دارد دارای درد و خارش و برخی مواقع همراه با خونریزی باشند.افرادی که دچار بیماری بواسیر هستند به احتمال زیاد متوجه خون قرمز روشن یا در زمان اجابت مزاج و یا در زمان پوشاندن مدفوع بعد از جرکت روده شده اند.
– فیشر مقعدی:فیشر یا شقاق مقعدی به شکاف کوچکی در آستر مقعد گفته می شود که می تواند سبب خونریزی و حس پاره شدن یا سوختن پس از یک حرکت روده گردد.

زخم های گوارشی :

یک زخم باز در آستر معده ،انتهای فوقانی روده کوچک و یا دئودنوم ناشی از عفونت باکترایی می باشند.

یکی از دلایل آن هم مسمومیت های غذایی می باشد

ارگتنیسم های غذایی مختلفی می توانند سبب ایجاد مدفوع خونی گردند.نمونه مدفوع می تواند به تشخیص باکتری که در معرض آن قرارگرفته و چگونگی درمان کمک نماید.

دیگر دلایل جدی مدفوع خونی عبارت می باشند از:

 • بیماری کرون ،التهاب دستگاه گوارش را به وجود می آورد و می تواند باعث ایجاد اسهال شدید و درد شکم گردد.
 • پولیپ کولون خوش خیم ،یا توده سلول ها که در امتداد آستر کول ایجاد می گردد هم می توانند موجب مدفوع خونی شوند.درست است که پولیپ های کولون اغلب بی خطر می باشند ولی امکان دارد که رشد کنند ،خونریزی کنند و به سرطان مبدل شوند.
 • خون سرطان در مدفوع می تواند علامتی از سرطان در طول دستگاه گوارش باشد.در واقع سرطان کولون و سرطان رکتوم دو نوع بیماری می باشند که احتمال دارد سبب خونریزی گردند.در برخی موارد پزشک با چشم غیر مسلح نمی تواند این مورد را تشخیص دهد.

افراد چه هنگام باید به سراغ مراقبت های پزشکی بروند؟

چون مدفوع خونی می تواند علامت یک بیماری خطرناک باشد ،ما به همه ی افرادی که در مدفوع خود خون مشاهده می کنند ،توصیه می کنیم که حتما این موضوع را با یک پزشک متخصص در میان بگذارند تا پزشک در مورد این مسئله اقدامات لازم را انجام دهد و به غیر از این تست های منظم مانند تست های مخفی مدفوع و کولونوسکوپی برای هر فردی بالای ۵۰ سال دارد توصیه می گردد تا بتوان به این وسیله مائل مهم گوارشی را تشخیص داد.

متاسفانه افرادی از چند قطره خون که با اندازه یک قاشق می باشد از مدفوع خونی خود می گذرند و آن را به اندازه خون ریزی مقعدی جدی نمی گیرند .در اغلب موارد خونریزی خفیف رکتال را پزشک می تواند مورد ارزیابی قرار داده و در مطب درمان کند و نیازی هم به درمان فوری یا بستری شدن هم نمی باشد.

یک سری موارد دیگری هم وجود دارند که بیماران مکررا مقادیر بیشتری از خون را گزارش می نمایند که امکان دارد همراه با لخته خونی باشد.باید بگوییم که خونریزی شدید رکتال احتمال دارد که سبب کاهش جریان خون در فرد شده که موجب ضعف ،فشار خون پایین ،سر گیجه و یا غش می گردد.معمولا حونریزی شدید رکتال نیازمند ارزیابی و بستری شدن در بیمارستان می باشد.

مدفوع خونی بدون درد

باید بگوییم که آزمایش خون جهت چک کردن خون یک روش آزمایشگاهی جهت تشخیص مدفوع خونی بدون درد می باشد .در صورتی که در این آزمایش خون تشخیص داده شود ؛ با استفاده از آزمایش های اضافی سعی خواهد شد که منبه خونریزی مشخص گردد.

آزمون دیورتیک دیجیتال (DRE):در صورتی که فرد دچار خونریزی رکتال باشد ،در این شرایط پزشک به احتمال زید معاینه رکتال را برای مشخص نمودن منبع خونریزی انجام خواهد داد.جهت انجام یک DRE پزشک معالج یک دستکش لاتکس را روی ان قرار می دهد و یک انگشت روغنی را برای تشخیص ناهنجاری های دیگر وارد مقعد بیمار می کند با کمک انگشت خود می تواند این ناهنجاری ها را احساس نماید.

آنوسکوپی یا پروکتوسکوپی ،نیز تست هایی هستند که احتمال دارد به همراه یک DRE جهت بررسی مقعد و رکتوم پایین صورت بگیرند.دستگاه روغن کاری که نور در انتهای آن قرار دارد وارد راست روده می شود تا پزشک بتواند به خوبی این ناحیه را مورد معاینه قرار دهد .یک پروکتوسکوپی از ابزار کمی طولانی تر از یک آنوسکوپی استفاده می نماید ،پیش از انجام این روش ، باید آنمی یا ملین پیشنهاد گردد.

جهت بررسی کولون و برداشتن رشد کوچک ،احتمال دارد سیگموئیدوسکوپی پیشنهاد گردد.در این فرآیند یک لامپ روشن را از طریق مقعد وارد می کنند .بیماران باید پیش از انجام تست ،آنما یا ملین برای خالی کردن کولون دریافت نمایند.

EGD،در طول این عمل ،یک آندوسکوپ یا لوله انعطاف پذیر با یک دوربین کوچک در انتهای ان از طریق دهان و از مری تا نعده و دئودنوم وارد می شود .پزشکان از این روش برای مشخص نودن منبع خونریزی استفاده می نمایند و همین طور امکان دارد جهت جمع اوری نمونه های بافت کوچک جهت انجام آزمایش های بیشتر از این روش استفاده گردد.

کولونوسکوپی ،در صورتی که باید کل ک.لون معاینه گردد ،در این شرایط به احتمال زیاد کولونوسکوپی لازم خواهد بود.این روش شباهت زیادی به روش EGD دارد به غیر از اینکه از طریق مقعد وارد می شود و نمونه هایی از کولون را در نظر می گیرد.برای انجام کولونوسکوپی باید روده ی بیمار خالی باشد لذا امکان دارد پزشک پیش از امتحان ،ملین و یا غذای مخصوص برای بیمار خود تجویز نماید.

با توجه به نتایج حاصل از معاینه ،پزشک می تواند درمان را با دارو مانند آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد التهاب ،یا جراحی ادامه دهد.و سایر درمان ها هم امکان دارد شامل چیزهای ساده تری باشد که بیمار می تواند به تنهایی آن ها را انجام دهد ،مثل گنجاندن فیبرغذایی در رژیم غذایی خود ،حمام گرم یا خودداری از غذاهای خاش که علائم بیمار را تحریک می نمایند.

در صورتی که بیمار دارای تجربه خونریزی شدید رکتال می باشد ،به احتمال زیاد ،پزشک بیمار را به یک متخصص گوارش ارجاع خواهد داد.تیم گوارش پزشکان و متخصصان مراقبت های بهداشتی با همکاری همدیگر ،یک روش مراقبتی همانگ را جهت دست یابی به بهترین نتیجه برای همه بیماران خود سعی می کنند به وجود آورند.

وجود مخاط خونی در مدفوع

در صورتی که مقدار مخاط خونی در مدفوع به اندازه کمی باشد نیازی به نگرانی نیست اغلب مدفوع حاوی مقداری مخاط می باشد.این یک ماده ژله ای مانند است که روده های شما پوشش می دهد و موجب روغن کاری ان می گردد.

ولی در صورتی که مخاط خونی در مدفوع بیش از حد و مدوام باشد ،در این شرایط بیمار باید با پزشک خود در میان بگذارد.مخصوصا در شرایطی که به طور منظم این مورد با خونریزی و یا تغییر عادات روده بیمار همراه باشد.

در صورتی که همراه با اسهال مقدار زیادی مخاط خونی در مدفوع وجود داشته باشد ،احتمال دارد ناشی از عفونت های مخصوص روده ای باشد.ولی در صورتی مخاط خونی که در مدفوع دیده می شود همراه با درد شکمی باشد این مسئله می تواند نشان دهنده ی مسئله ی جدی تری باشد.در این شرایط احتمال دارد که فرد به بیماری کرون ،کولیت ،اولسراتیو و حتی سرطان دچار شده باشد.

خون رقیق در مدفوع

احتمال دارد که خونریزی مقعدی به شکل خون رقیق در مدفوع باشد که مشاهده آن به وسیله چشم کمی دشوار می باشد.دلایل دیده شدن خون رقیق در خون ممکن است وضعیت بی ضرر تا ازار دهنده دستگاه گوارش مانند هموروئید و فیشر مقعدی و فشار بر روی مدفوع سخت مانند سرطان را شامل گردد.

باید بگوییم که بیشتر خونریزی مقعدی از کولون ،رکتوم یا مقعد می آید و می تواند همراه با اسهال باشد .لازم به ذکر است که رنگ خون در زمان خونریزی مقعدی معمولا بستگی به محل خونریزی در دستگاه گوارشی بیمار دارد.

در حالت کلی باید بگوییم که محل اتصال خونریزی نزدیک به انسداد خون قرمز روشن تر می باشد .لذا خون ریزی مقعد ،رکتوم و کولون سیگموئید به خون رقیق در مدفوع تمایل دارند ،ولی در صورتی که خونریزی روده عرضی و کولون راست ،به رنگ قرمز یا خرمایی متمایل می باشد.

باید اشاره کنیم که ممکن است که خونریزی شدید از کولون راست ،از روده کوچک و یازخم معده یا دوازدهه ،موجب منتقل شدن فوری خون از طریق دستگاه گوارش گردد و باعث خونریزی رکتال به شکل رقیق تر و روشن تر گردد.

همان طور که قبلا ً هم اشاره داشتیم ،بواسیر عروق خونی در رکتوم یا مقعد می باشد که ممکن است با درد ،خارش و برخی مواقع هم خونریزی داشته باشد.یکی از شایع ترین نشانه های بیماری هموروئید ،خونریزی مقعدی بدون درد با حرکت روده می باشد .بیمارانی که دچار بیماری هموروئید می باشند دراین بیماران خون رقیق در مدفوع احتمال دارد که به دستشویی یا روی کاغذ توالت بریزد.

حرف آخر

درحالت کلی می توان از این مقاله به این نتیجه گیری رسید که در صورتی که شما در مدفوع خود یا کودکتان خون مشاهده کردید باید این موضوع را جدی بگیرید و سریع آن را با پزشک خود در میان بگذارید تا پزشک اقدامات مورد نیاز را برای برطرف کردن مشکل شما انجام دهد.مشاهده خون در برخی مواقع می تواند علامت یک بیماری جدی در فرد باشد ودر برخی موارد هم شاید بیماری جدی نباشد ولی باید مورد درمان قرار بگیرد تا مبدل به یک بیماری جدی نشود.

جراحی بواسیر با لیزر

جراحی بواسیر یا هموروئید , هزینه جراحی بواسیر با لیزر

جراحی بواسیر یا هموروئید , هزینه جراحی بواسیر با لیزر , بیمارستان دولتی جراحی بواسیر , درد بعد از عمل هموروئید , فیلم عمل جراحی بواسیر با لیزر : باید بگوییم که گونه های مختلف بواسیر اغلب به صورت خود به خودی و بدون اینکه لازم به درمان خاصی داشته باشند ،پس از گذشت ۷ تا ۱۴ روز درمان شده و برطرف می گردند.ولی در صورتی که در طی این مدت درمان نگردد و نشانه های بواسیر باز در بیمار ادامه داشته باشد در این شرایط تحت نظر پزشک متخصص نیاز به جراحی بواسیر خواهد بود.

جراحی بواسیر با لیزر

جراحی بواسیر با لیزر

توجه داشته باشید که هم در درمانی دارویی بواسیر و هم در درمان جراحی این بیماری ،باز احتمال وجود دارد که این بیماری بازگردد مگر در شریطی که بیمار سبک زندگی و رژیم غذایی خود را تغییر دهد .بیمار باید مرتب ورزش کند و در صورتی که دارای اضافه وزن است حتما تلاش کند تا وزن خود را کاهش دهد و در ضمن اجابت مزاج منظم داشته باشد.

روش های مختلف جراحی بواسیر

جراحی و برش هموروئید

در صورتی که بواسیر به شرایط مزمن رسیده باشد ،از روش جراحی برای درمان این بیماری استفاده می شود.بعد از جراحی بیمار درد زیادی را تحمل خواهد کرد و حدود ۲ تا ۴ هفته برای بهبود کامل بیمار زمان لازم خواهد بود .ما این روش درمانی را برای بمارانی توصیه می کنیم که بواسیر آن ها خارجی می باشد و لخته خونی در ان ها در طی مدت ۱تا ۳ روز به وجود می آید.

جراحی بواسیر

جراحی بواسیر

روش داپلر

باید بگوییک که این روش یک روش تهاجمی می باشد و با کمک داپلر فراصوتی ناحیه ریزش درونی خون سرخرگی را مشخص می کند و آن ها را به هم وصل کرده و بافت پرولابه شده را بخیه می زند و آن را به شکل طبیعی بر می گرداند این روش درمانی دارای عوارض کمتری و همین طور احتمال باز گشت بیماری در این روش در مقایسه با هموروئیدکتومی کمتر می باشد.

روش هموروئید کتومی

ناحیه بواسیر را در این روش برش می دهند و اجازه می دهند تا بقیه بافت بواسیر به شکل طبیعی خود برگردد. این روش درمانی دارای درد کمی می باشد و در مقایسه با روش برش بواسیر دارای دوره ی بهبودی کوتاهی می باشد اما احتمال بیشتری وجود دارد که علائم بواسیر عود کنند و ما این روش درمانی را برای بیمارانی که دارای بواسیر درجه ۲ یا ۳ می باشند ؛توصیه می نماییم.

هزینه جراحی بواسیر با لیزر

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید بخوانید : درمان بواسیر با لیزر

بیمار باید بعد از این جراحی ۲-۱ روز در بیمارستان بستری گردد و بعد از جراحی حداقل باید به مدت ۱۰ روز محل جراحی را هر روز به مدت ۴-۳ مرتبه و هر مرتبه به مدت یک ربع با آب ولرم شستشو دهد.بیمار باید این کار را هر دفعه بعد از اجابت مزاج انجام دهد.در ضمن بیمار می تواند پس از ۲-۱ روز بعد از عمل هم استحمام نماید.

پزشک پس از انجام عمل جراحی بواسیر،محل عمل را با استفاده از نخ بخیه می دوزد .لازم به ذکر است که نخ های بخیه جذب پذیر می باشند و نیازی به برداشتن بخیه نمی باشد .پزشک برای کاهش درد بیمار برای او آنتی بیوتیک و مسکن تجویز می نماید ،که باید به صورت مرتب و طبق دستور پزشک مصرف شود و بیمار بعد از عمل جراحی هموروئید چنانچه دارای درد شدید ،خونریزی ،تب و عرق کردن بود باید هر چه سریعتر توسط پزشک معالج خود ویزیت گردد و بیمار نباید به هیچ عنوان بدون تجویز پزشک از دارویی استفاده کند.

درمان بواسیر با لیزر

درمان بواسیر با لیزر , قیمت و هزینه درمان بواسیر با لیزر سال ۹۸ – ۹۹

درمان بواسیر با لیزر , قیمت و هزینه درمان بواسیر با لیزر در تهران سال ۹۸ – ۹۹ , هزینه درمان بواسیر با لیزر در سایر شهرستان ها اصفهان , مشهد , بابل , قم , کرج , رشت و … : در این روش درمانی جهت درمان بواسیر فرد را بی هوش نمی کنند بلکه ناحیه مورد نظر را بی حس می کنند .در واقع می توان گفت که این روش درمانی دقیقا ً عکس روش عمل جراحی می باشد که با استفاده از چاقوی جراحی محل آسیب دیده را بریده و بر می داشتند.ولی در این روش این کار را لیزر انجام می دهد .و در روش درمانی بواسیر با لیزر نیازی نیست که بیمار در بیمارستان بستری گردد.ولی در روش عمل عمل جراحی بیمار باید چند روزی را در بیمارستان یا کلینیک بستری گردد.

در بالا نیز اشاره داشتیم که این روش با روش جراحی سنتی تفاوت زیادی دارد و در این روش نیاز نیست که بیمار از دو روز قبل در بیمارستان بستری گردد.خوشبختانه امروزه با پیشرفت علم بیماران می توانند به راحتی وبه صورت سرپایی از شر درد های وحشتناک بواسیر خلاصی پیدا کنند بی انکه دردی احساس کرده یا دچار خونریزی شوند.

درمان بواسیر با لیزر

درمان بواسیر با لیزر

نکته:

لازم به ذکر است که درمان بواسیر با استفاده از لیزر از سرعت بالایی برخوردار است و در ضمن هزینه درمان بواسیر با لیزر نسبت به جراحی نیز کمتر می باشد.

آیا بواسیر بعد از درمان با لیزر باز بر می گردد یا نه؟

در این روش درمانی احتمال بسیار کمی وجود دارد که بیماری مجددا برگردد.

میزان هزینه درمان بواسیر با لیزر چقدر می باشد؟

هزینه این درمان بستگی به نوع بواسیر و برخی دیگر از جزئیات دارد که شما می توانید برای کسب اطلاعات دقیق تر با ما تماس برقرار کنید.

درمان بواسیر با لیزر چه مدت زمان نیاز دارد؟

این مدت زمان معمولا کم می باشد ولی بستگی به شدت بواسیر دارد اما در حالت کلی در مقایسه با روس جراحی ،درمان با لیزر نیاز به مدت زمان کمتری دارد .معمولا این درمان ۳۰ دقیقه از وقت بیمار را می گیرد و بیمار بعد از اتمام درمان بالافاصله می تواند به منزل برگردد.

درمان بواسیر با لیزر دارای چه مزایایی می باشد؟

 • در این روش درمانی ،درمان را با استفاده از بی حسی موضعی انجام می دهند و بیمار هیچ گونه دردی را حس نمی کندو چون از بی هوشی عمومی استفاده نمی شود لذا عوارض کمتری را هم دارا می باشد.
 • این روش دارای بخیه و پانسمان مخصوصی هم نیست.
 • بیمار بعد از درمان تا زمان بهبودی کامل درد و خونریزی کمتری خواهد داشت.
 • این روش در مقایسه با جراحی دارای هزینه کمتری می باشد.
 • به پانسمان داخلی نیازی ندارد
 • در این روش به بافت های مقعد آسیب کمتری وارد می گردد.
 • در این روش درمانی ،احتمال عفونی شدن محل زخم که در جراحی بواسیر ما زیاد شاهد آن می باشیم ،به هیچ وجه دیده نمی شود.
 • در روش درمانی بواسیر با لیزر نیازی نیست که بیمار در کلینیک یا بیمارستان بستری گردد.
 • این روش درمانی دارای دوره نقاهت کوتاه مدتی می باشد و لازم نیست که بیمار به مدت طولانی به استراحت بپردازد.

نحوه درمان بواسیر با لیزر

درمان بواسیر با لیزر را به صورت سرپایی انجام می دهند و نیازی نیست که بیمار از قبل در بیمارستان بستری شود.برای بیماری آرام بخش وریدی تزریق می کنند تا بیمار احساس راحتی داشته و آرام باشد.بیماررا به پشت می خوابانند و اطراف مقعد را بی حس می کنند.بواسیر های بزرگ تر را با لیزر برش می دهند و سپس آن را خارج می کنند.و لیزر های کوچک را با استفاده از لیزر تبخیر می نمایند.

هزینه درمان بواسیر با لیزر

هزینه درمان بواسیر با لیزر

زمانی که بیمار برای معالجه بواسیر به کلینیک مراجعه می نماید ، پزشک متخصص ابتدا بیمار را مورد معاینه قرار می دهد و ابتدا سعی می کند که با استفاده از دارو و روش های پزشکی درمان نماید ولی در صورتی که استفاده از این روش ها برای درمان جواب گو نباشد ،با استفاده از لیزر اقدام به درمان بواسیر می کند. در صورتی که بواسیر بیمار از گروه ۳ و ۴ باشد و لیرز درمانی جواب گو نباشد باید اشعه درمانی کند.

بعد از درمان بواسیر با استفاده از لیزر چه مراقبت هایی را باید انجام داد؟

 • بیمار بهتر می باشد که تا روز بعد از درمان به استراحت بپردازد.
 • باید داروهایی را که پزشک معالج برای بیمار تجویز نموده است را درست سر وقت مقرر مصرف کند.
 • بهتر است که زمان های اجابت مزاج را با رژیم غذایی مناسب متعادل و منظم کنند.
 • در صورتی که پزشک برای بیمار پماد تجویز نموده است ،حتما باید بعد از اجابت مزاج از آن استفاده کند.
 • بیمار باید از نشستن طولانی مدت در یک جا خودداری کند.
 • بیمار باید ناحیه مقعد خود را مرتب با شامپوهای بدون سوزش مانند شامپو بچه شستشو داده و خشک نماید.
 • بیمار در زمان اجابت مزاج باید از زور زدن خوداری کند تا آسیبی به بافت ها وارد نشود.

درمان بواسیر با لیزر دارای چه عوارضی می باشد؟

باید بگوییم که تنها نقصی که استفاده از روش درمانی لیزر برای بواسیر دارد این می باشد که ،در صورتی که حجم هموروئید های به وجود آمده در ناحیه مقعد بیش از حد بزرگ باشند و دامنه پخش آن نیز وسیع تر باشد امکان دارد که نتوان با لیزر ناحیه بواسیر زده را به خوبی مدیریت نمود.به غیر از این ،این روش درمانی بواسیر هیچ گونه عارضه دیگری ندارد.

آیا با لیزر درمانی احتمال دارد که بیماری بواسیر دوباره باز گردد ؟

باید بگوییم که در درمان سنتی هموروئید احتمال بازگشت دوباره بیماری ۱% می باشد و در موارد بسیار کمی رخ می دهد.ولی در روش درمان بواسیر با لیزر این مقدار ناچیز نیز به صفر می رسدو تا به امروز در بیمارنی که با این روش بواسیر آن ها درمان شده است ،برگشت بیماری دیده نشده است.در صورتی که شما با استفاده از لیزر اقدام به درمان بواسیر خود کنید ؛دیکر نیازی به درمان دوم نخواهد بود.

برای درمان بواسیر با لیزر بیمار باید چه شرایطی داشته باشد؟

 • باید بگوییم که درمان بیماری بواسیر با استفاده از لیزر برای همه افرادی که دچار بیماری بواسیر می باشند ،امکان پذیر است و این افراد می توانند این درمان را بی هیچ مشکلی انجام بدهند.
 • باید بگوییم بیمارانی که بیماری بواسیر پیشرفته هم دارند می توانند با این روش درمانی اقدام به درمان بیماری خود بکنند.
 • استفاده از درمان بواسیر با لیزر برای افراد مسن نیز مانعی ندارد.
 • افرادی که دچار بیماری های خاص مانند دیابت ،بیماری کبدی –کلیوی یا حتی بیماران قلبی که داروی رقیق کننده خون مصرف می کنند ؛هم می توانند از درمان بواسیر با لیزر استفاده کنند.

چه افرادی نباید با استفاده از لیزر اقدام به درمان بواسیر خود کنند؟

در بالا نیز اشاره کردیم که استفاده از روش درمان بواسیر با لیزر برای هیچ کسی منعی ندارد و همه افرادی که دچار بیماری بواسیر می باشند می توانند با استفاده از این روش درمانی می توانند اقدام به درمان بیماری خود بکنند ،اگر چه این روش بیشتر برای درمان بواسیر های خارجی مناسب می باشد ولی افرادی که دچار بواسیر های داخلی نیز که نشانه ها هموروئید در آن ها بسیار دردناک است هم می توانند از این روش درمانی بهره ببرند.

سرطان مقعد

سرطان مقعد | آشنایی با سرطان مقعدی و راه های پیشگیری از آن

سرطان مقعد | آشنایی با سرطان مقعدی و راه های پیشگیری از آن , علائم بروز سرطان مقعد , روشهای درمان سرطان مقعدی ؛ بهترین متخصص کلورکتال تهران : در واقع این بیماری ،یکی از بیماری های مقعدی محسوب می شود که یکی از انواع سرطان ها می باشد و یکی از تومورها در قسمت نشیمنگاه می باشد.

درمان سرطان مقعدی

درمان سرطان مقعدی

به قسمتی که روده بزرگ را به مقعد وصل می کند ،کانال مقعدی گفته می شود.این کانال دارای حدودا ۴-۳ متر طول می باشد و سرطان مقعدی هم در این ناحیه بروز می کند ولی خوشبختانه این نوع سرطان به ندرت دیده می شود و افراد بسیار کمی دچار این بیماری می شوند.

لازم به ذکر است که شایع ترین نوع سرطان مقعدی که افراد را دچار خود می کند ،سرطان کاریسنوم سلول – سنگفرشی می باشد. دیگر انواع سرطان مقعدی چندان شایع نمی باشند و احتمال ابتلا به آن یک در هزار می باشد. به همین دلیل هم می باشد که ما در این مقاله هر وقت که از سرطان مقعدی نام خواهیم برد ،بدانید که منظور همان سرطان کارسینوم سلول – سنگفرشی می باشد.

سرطان مقعدی دارای چه نشانه هایی می باشد؟

 • دارا بودن درد و ناراحتی و احساس خارش در اطراف مقعد
 • زخم های اطراف مقعد که ممکن است به پوست اطراف باسن سرایت کنند.
 • خروج ترشحات ژله ای شکل از ناحیه مقعد (یا همان مخاط)
 • داشتن خونریزی مقعدی
 • بی اختیاری در اجابت مزاج
 • برآمدگی های کوچک اطراف مقعد (این علامت می تواند بواسیر هم باشد لذا باید در تشخیص ان دقت زیادی شود.)

چه مواردی می توانند خطر ابتلا به سرطان مقعدی را افزایش دهند؟

 • داشتن فعالیت مقاربتی کنترل نشده
 • ویروس پاپیلوم انسانی (HPV)
 • افرادی که دچار عفونت پاپیلوم انسانی می باشند بیشتر در معرض ابتلا به سرطان مقعدی می باشند (داشتن شریک مقاربتی زیاد احتمال این مورد را بالا می برد).
 • استعمال دخانیات
 • شعیف شدن سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری ها و عفونت ها
 • داشتن مقاربت مقعدی

ولی با همه این تفاسیر باز بوده اند افرادی که دچار سرطان مقعدی بوده اند ولی هیچ کدام از نشانه های بالا را نداشتند لذا به همین دلیل هم می باشد که تا کنون علت دقیق این بیماری شناخته نشده است.

نحوه ی پیشگری از سرطان مقعدی:

سرطان مقعدی همچنان که در بالا نیز ذکر کردیم بیشتر بر اثر عفونت HPV ایجاد می شود .دانشمدان بر این عقیده می باشند که واکسن HPV می تواند پیش از ابتلای بیمار به ویروس جلوی عفوت های این بیماری را بگیرد.

لذا افراد بهتر می باشد که جهت جلوگیری از بیماری های مقعدی واکسن های HPV را تزریق کنند در ضمن این واکسن ها مانع از ایجاد برخی از زخم های پیش سرطانی نیز می شوند.

درمان سرطان مقعدی

بسیاری از پزشکان بر این باور می باشند که بهترین راه جهت درمان سرطان مقعدی ، درمان تیمی این بیماری می باشد . ولی این کار می تواند درمان سرطان را مقداری دشوار سازد زیرا در همه بیمارستان ها این تیم درمانی وجود ندارد.

سرطان مقعد

سرطان مقعد

لذا افراد مبتلا ،برای درمان ،در مرحله اول باید یک بیمارستانی را پیدا کنند که در این بیمارستان همه بیماری های مقعدی و گوارشی مورد درمان قرار می گیرند و در انجا پزشکان متخصص هر کدام از این بیماری ها مشغول فعالیت می باشند.

در اغلب موارد درمان قطعی سرطان مقعدی به کمک ترکیب رایوتراپی (اشعه درمانی ) و شیمی درمانی صورت می گیرد ولی چیزی که حتمی می باشد این است که درمان ترکیبی این دو روش در اکثر موارد موفقیت امیز می باشد و بیماری را درمان می کند.

اگر رادیوتراپی و شیمی درمانی به صورت هم زمان مورد استفاده قرار گیرند به احتمال زیاد عوارض جانبی بیشتری را هم به دنبال خواهند داشت .معمولا جهت درمان تومورها و سرطان های کوچک مقعدی روش جراحی مورد استفاده قرار می گیرد و در شرایطی هم که بیماری دارای پیشرفت بیش از اندازه باشد، از جراحی ، شیمی درمانی یا رایو تراپی استفاده می شود.

نحوه ی جراحی سرطان مقعدی

همان طور که اشاره کردیم برای تومور و سرطان های کوچک ،جراحی بهترین درمان محسوب می شود .در افرادی که درمان نخست نتواند سرطان مقعدی را برطرف سازد یا علائم بیماری بازگشت مجدد سرطان را تقویت نماید ،باز هم بهترین راه درمان استفاده از جراحی می باشد .

در واقع درمان سرطان مقعدی را با دو نوع جراحی انجام می دهند :

 1. برداشت موضعی
 2. برداشت شکمی .

برداشت موضعی :

از این روش برای برداشتن تومورهای کوچکی که در ناحیه های بیرونی مقعد به وجود آمده اند ،استفاده می شود.در این روش درمانی فقط قسمت هایی از مقعد را که دارای بافت های سرطانی می باشند ،حذف می کنند.در ضمن این روش آسیبی به اسفنکتر مقعد نمی زند و اختلالی هم در دستگاه گوارش به وجود نمی آورد.

برداشت شکمی :

در این روش درمانی نیز مقعد و قسمتی از روده بزرگ (کولون) را به شکل همیشگی بر می دارند.بنابراین مسیر خروجی دستگاه گوارش به سطح شکم منتقل می شود تا مدفوع از بدن تخلیه گردد و در کیسه کولوستومی جمع گردد.

به این مسیر و سوراخ باز شکمی استوما می گویند ،به احتمال زیاد در نگاه اول این مسئله یعنی کولوستومی برای همه بسیار وحشتناک و درد ناک می باشد .اما بیمارانی که این جراحی را انجام می دهند پس از گذشت یک مدت به ان عادت کرده و به زندگی عادی خود ادامه می دهند.

افردی که دچار این بیماری می باشند بهتر است قبل از اقدام به هر نوه درمانی ،همه اطلاعات پزشکی خود را به یک پزشک متخصص نشان دهند و خواسته خود را از درمان به شکل کاملی با او مطرح کنند . پزشک ابتدا یک رضایت نامه از بیمار دریافت خواهد کرد و با اجازه بیمار اقدام به بهترین درمان برای او خواهد نمود.

فست فود و خطر ابتلا به بیماری مقعدی

فست فودها چگونه خطر ابتلا به بیماری های مقعدی را افزایش می دهند؟

فست فود و خطر ابتلا به بیماری مقعدی , فست فودها چگونه خطر ابتلا به بیماری های مقعدی را افزایش می دهند؟ : افرادی که در طول روز بیشتر از غذاهای استفاده می کنند که فست فودی می باشند ،باید نگران سلامتی خود باشند چنان چه فردی بیشتر هله وهوله می خورد و غذاهای سالم و فیبردار مصرف نمی کند این مسئله می تواند سلامتی این فرد را دچار اختلال نماید.

فست فود و خطر ابتلا به بیماری مقعدی

بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،پزشکان به این نتیجه رسیده اند که مصرف بیش از اندازه فست فودها می تواند می تواند خطر ابتلا به بیماری های مقعدی را در افراد افزایش دهد.غذاهای فست فودی شکم افرد را دچار نفخ کرده و موجب یبوست انها می گردد. چنانچه به اندازه کافی فیبر به بدن ما انسان ها نرسد ؛مدفوع سفت تر می شود و به سختی می تواند از بدن ما دفع گردد اما غذاهایی که دارای فیبر می باشند سبب می شوند که مدفوع روان تر شده و راحتر از بدن خارج شود.

بررسی های مختلف در این زمینه نشان می دهد که مصرف مکمل های فیبردار در برنامه غذایی روزانه می تواند موجب کاهش نشانه های بیماری های مقعدی از جمله بواسیر ،شقاق و خونریزی مقعدی گردد.و بهترین راه حل برای پیشگیری از این بیماری ها ،استفاده از مکمل های فیبردار می باشد.

در ضمن داشتن عادت های غلط غذایی می توانند سبب ابتلای افراد به سرطان روده گردد.همان طور که می دانید روده بزرگ انتهایی ترین قسمت دستگاه گوارشی ما انسان ها می باشد که غذا قبل از اینکه از بدن خارج شود وارد آن قسمت می شود و در این قسمت آب و مواد غذایی به کل گرفته می شود .در این شرایط مواد غذایی اگر بیشتر حاوی مواد فیبردار باشند به بدن کمک خواهند کرد تا مدفوع راحتر از بدن خارج گردد.

همچنین عادت عادت های غلط زندگی امروزی و کاهش تحرک ،پیاده روی ،ورزش ،استفاده از خوراکی های فیبردار و به جای این ها مصرف خوراکی های پر چرب ،مصرف دخانیات و مصرف فست فود ها می تواند احتمال ابتلای افراد به سرطان روده را بالا ببرد .در واقع یکی از نشانه های بارز سرطان روده بزرگ ،خارج شدن خون روشن در زمان دفع مدفوع از بدن می باشد.

افزایش خطر ابتلا به بیماری های مقعدی با مصرف زیاد فست فود ها

از انجایی که مصرف فست فود ها می تواند یبوست را در ما انسان ها تشدید کند ،و یبوست نیز دلیل اصلی ابتلای انسان به بسیاری از بیماری های مقعدی از جمله بواسیر می باشد. در ضمن مصرف خوراکی های فرآوری شده ،شیرین و فست فود ها می تواند علائم وجود انگل در بدن ما انسان ها را هم افزایش دهد.انواع انگل ها و بیماری هایی که در پی آن بروز می کنند ،خیلی با تاخیر علائم خود را نشان می دهند.و آن هم هنگامی می باشد که عفونت بدن را آلوده نموده است.

ما انسان ها جهت خلاص شدن از شر این انگل ها باید بدن خودرا سم زدایی کنیم .تا بتوانیم دستگاه گوارش و کبد خود را از انگل های مرده پاکسازی نماییم.هنگامی که ما بدن خود را سم زدایی می کینم نباید از خوراکی های شیرین ،فرآوری شده ،فست فودها و فرآورده های حاوی گندم استفاده نماییم.

در ضمن استفاده از فست فودها موجب می گردند که ما نتوانیم که به خوبی و به حد کافی شکم خود را تخلیه نماییم .چنان چه ما در طول هفته تنها دو بار تخلیه مدفوع داشته باشیم ،این نشانه ی این مسئله می باشد که ما دچار یبوست می باشیم و مدفوع ما خیلی سفت شده است.و در این شرایط ما مجبور می شویم که برای دفع مدفوع فشار زیادی را به ناحیه مقعد خود وارد کنیم که این موارد می تواند خطر ابتلای ما را به بیماری بواسیر یا هموروئید افزایش دهد.

نتیجه گیری :

اگر خانم ها ۲۵ گرم و آقایان ۳۸ گرم در روز خوراکی های فیبر دار مصرف کنند و آب زیادی هم در طول روز بنوشند ،این امر می تواند مانع از یبوست این افراد شده و جلوگیری از یبوست نیز نشانه های بیماری هایی مانند بواسیر و سایر بیماری های مقعدی را کاملا  برطرف می سازد.

درمان خانگی آبسه مقعدی

روش های درمان خانگی آبسه مقعدی

روش های درمان خانگی آبسه مقعدی , بهترین روش برای درمان خانگی آبسه مقعدی , استفاده از گیاهان دارویی برای درمان خانگی آبسه مقعد : کسانی که قبلا  دچار این عارضه شده اند به خوبی اطلاع دارند که مبتلا شدن به عارضه آبسه مقعدی ، تجربه خوبی نمی باشد.در اغلب موارد این عارضه بسیار آزار دهنده بوده و با توده های قرمز رنگ چرکینی همراه است. و همین طور آبسه مقعدی دارای درد آزار دهنده ای نیز می باشد .در صورتی که آبسه مقعدی شروع به عفونی شدن کرد ،بیمار باید سریع اقدام به درمان این عارضه نماید.

درمان خانگی آبسه مقعدی

فرد به هیچ عنوان نباید آن را لمس کرده و تحریک کند.زیرا این کار سبب خواهد شد که بدتر و دردناک تر گردد.ما در این مقاله سعی داریم تا شما را با روش های خانگی درمان آبسه مقعدی آشنا نماییم. ولی چنان چه شما نیز دچار آبسه مقعدی می باشید و دچار درد زیادی هستید بهتر است که جهت درمان آن هر چه سریعتر به پزشک مراجعه داشته باشید تا به درستی درمان گردید.

آبسه مقعدی دارای چه نشانه هایی می باشد؟

 • حساس شدن محل آبسه
 • سرخ شدن محل آبسه
 • داشتن درد و تورم در ناحیه آبسه و اطراف آن
 • داشتن تب و لرز در صورت عفونی شدن جریان خون
 • خارج شدن چرک و عفونت از محل آبسه
 • احتمال دارد محل آبسه در هنگام لمس آن گرم شود
 • سفت شدن بافت پوست در محل عفونت ابسه

با چه راه هایی می توان از آبسه مقعدی پیشگیری کرد؟

 • در زمان دفع مدفوع باید از وارد کردن فشار برناحیه مقعد پرهیز نمود
 • باید از نشستن در جای مرطوب ،خیس و سرد خودداری نمود.
 • باید مقعد را با آب ولرم مورد شستشو قرار داد
 • پیشگری از یبوست
 • باید از ایستادن و نشستن های طولانی مدت پرهیز نمود.

کدام رژیم غذایی برای پیشگری از آبسه مقعدی مناسب می باشد؟

 • باید سعی شود از مواد غذایی فیبردار مانند نان و غلات سبوس دار در برنامه ی غذایی خود استفاده نمود.
 • بیشتر از سبزیجات خام و میوه ها با پوست استفاده کرد.
 • روزانه حداقل ۶ تا ۸ لیوان آب و یا مایعات دیگر مصرف نمود.

با کدام روش ها می توان اقدام به درمان قطعی آبسه مقعدی کرد؟

زمانی که شما برای درمان ابسه مقعدی خود به یک پزشک مراجعه می کنید ،پزشک روش های مختلفی را پیش پای شما قرار خواهد داد که یکی از این روش ها جراحی می باشد.

در صورتی که آبسه بیمار خود به خود خارج نگردد ،در این شرایط تنها روش درمان قطعی آبسه مقعدی به کارگیری عمل جراحی می باشد .که روش آن هم به این صورت می باشد که پزشک آبسه را برش داده و ناحیه را به صورت کامل از آبسه تخلیه می کند.لازم به ذکر است که پزشک قبل از این عمل یا با استفاده از بی حسی موضعی و یا بی هوشی عمومی محل را بی حس می کند و بیمار در زمان تخلیه آبسه درد چندانی را حس نمی کند.

نیاز است بعد از انکه چرک های آبسه مقعدی خارج شد ،ناحیه مورد نظر روزانه ۴-۳ مرتبه و هر بار حدود ۲۰ دیقیقه در لگن آب گرم که چند قطره بتادین در آن ریخته شده است ،قرار داده شود این کار سبب می شود که ناحیه چرکی شده ضد عفونی گردد.و بعد باید محل را خشک کرده و سپس آن را پانسمان نمود.بیمار باید این روند را تا فروکش کردن التهاب و ورم های آبسه که اغلب دو هفته به طول می انجامد ،دنبال کند.

،چانچه بیمار دچار التهاب های آبسه مقعدی شدیدتری باشد ،در این شرایط پزشک معالج او ،چرک خشک کن تزریقی یا خوراکی هم برای بیمار تجویز خواهد نمود. در صورتی که بیمار بر اثر برش دردی را احساس می کند ،باید از داروهای مسکن و آرام کننده استفاده نماید.

درمان آبسه مقعدی با استفاده از داروهای گیاهی

جوش شیرین : این روش درمانی آبسه مقعدی به این صورت می باشد که یک قاشق غذاخوری جوش شیرین را با یک قاشق غذا خوری نمک مخلوط می کنند ،سپس به این مخلوط آب اضافه می کنند تا به شکل خمیر در آید.بیمار باید این خمیر را با یک توپ پنبه ای به محل آبسه بزند و حدود ۲۰-۱۵ دقیقه در محل آبسه نگه دارد.
باید در زمان برداشتن نبه ،پنبه را کمی فشار داد تا خمیر کاملاً در محل آبسه تخلیه گردد.در این روش جوش شیرین مانع از عفونی شدن آبسه شده و کمک می کند تا آبسه تخلیه شود.

زرد چوبه : این روش درمانی هم به این شکل می باشد که باید یک قاشق غذا خوری پودر زرد چوبه را با یک قاشق غذاخوری شیر یا آب مخلوط کرده و سپس خمیر به دست آمده را روی محل آبسه قرار داد .و سپس بیمار باید صبر کند تا خمیر روی آبسه خشک شود و سپس حدود ۲۰ دقیقه محل را شستشو داد .بیمار باید انی خمیر را دو تا سه مرتبه در روز مورد استفاده قرار دهد .باید بگوییم که زرد پوبه برای برطرف کردن التهاب های آبسه مقعدی موثر می باشد.

نمک اپسوم : در یک کاسه یا ظرف دیگری بیمار باید نمک اپسوم و آب گرم را به هم مخلوط کند و سپس آن را به مدت ۳۰-۱۵ دقیقه روی محل آبسه قرار دهد.بیمار باید سعی کند که ین کار را سه تا چهار بار در روز تکرار کند.با این روش خنگی درمان آبسه مقعدی می توان درد و التهاب ان را کاهش داد و همین طور سبب نرمی پوست شده و سبب کاهش عفونت های روی آن شد.

چریش : در این روش هم باید چند برگ تازه چریش را با آب ترکیب کرد تا به شکل خمیر درآید .سپس خمیر را روی آبسه مقعدی قرار دهدو ۲۰-۱۵ دقیقه صبر کند و سپس آن را بشوید .می توان به جای چریش از چند قطره روغن چریش نیز استفاده نمود و آن را با استفاده از یک قاشق روغن زیتون به شکل محلول در آورد.
بیمار باید سعی کند که در روز در عرض چند ساعت این مخلوط را مورد استفاده قرار دهد تا عفونت های آبسه را کاملا ً از بین ببرد.در مورد چریش باید بگوییم که این گیاه دارای ویژگی ضد باکتری و ضد ویروسی و قارچی می باشد.

پوست انار : در این روش درمانی ،باید پوست انار را در مقابل ور خورشید قرار داد تا کاملا خشک گردد . سپس ان را به طور کامل آسیاب نمود تا به شکل پودر دربیاید .و سپس باید مقداری از پودر را با یک قاشق غذاخوری آب لیمو مخلوط نمود و خمیر به دست آمده را روی ناحیه مورد نظر مالید.درصورتی که اجاره داده شود که خمیر روی ناحیه مورد نظر خشک شود در این صورت می تواند موثر تر باشد و بعد از خشک شدن خمیر باید آن را شست.

بیمار باید در روز دو بار این کار را تکرار کند .لازم به ذکر است که پوست انار دارای ویژگی ضد عفونت و ضد التهاب می باشد و در ضمن لیمو هم ضد میکروب می باشد.

پیاز خام : در این روش بیمار می تواند تکه های پیاز را روی محل آبسه قرار داده و سپس آن را با استفاده از یک پارچه ببندد .و باید هر سه ساعت یک بار پیاز ها را تعویض کند این کار باید یک روز ادامه دهد .روز نیز بعد از برداشتن پارچه چنان چه آبسه از بین نرفته باشد باید این کار را دوباره تکرار نمود.

لازم به ذکر می باشد که پیاز ویژگی ضد عفونی کننده گی دارد و سبب می شود که گردش خون در ناحیه آبسه به جریان در بیاید.در ضمن پیاز سبب کاهش التهاب آبسه نیز می شود.

گیاه اکیناسه : در این روش درمانی باید یک قاشق چایخوری گیاه اکیناسه خشک را در یک فنجان آب جوش دم کرده و سپس آن را از یک صافی رد کرد .و سپس دمنوش حاصل را میل نمود.افرد می توانند برای راحتی از چای کیسه ای آکینسه استفاده نمایند و آن را دم کرده و بنوشند. فرد مبتلا به آبسه مقعدی بهتر است که روزی ۳-۲ مرتبه و به مدت چند روز از این دمنوش استفاده نماید .بهتر است بدانی که استفاده بیش از حد از این دمنوش سبب می شود که بدن فرد در مقابل اثرات ان مقاوم گردد.لذا نباید بیش از اندازه از آن استفاده نمود تا هر وقت نیز بود بتوان از اثرات این گیاه بهره برد.

گیاه اکیناسه موجب می شود که سیستم ایمنی بدن بالا رود .در ضمن عفونت های ناشی از آبسه را هم برطرف می کند و سبب می شود که آبسه دوره بهبودی کوتاه مدتی داشته باشد.

حرف آخر

برای پیشگری از ابتلا به عارضه ابسه مقعدی ،افراد باید به بهداشت عمومی خود توجه زیادی داشته باشند و همین طور سعی نمایند که از یک رژیم غذایی مناسب استفاده کنند .برای داشتن تنی سالم بهتر است که روزانه حداقل ۸ لیوان آب نوشید و از مصرف غداهای سرخ کردنی و مواد قندی تصفیه نشده پرهیز نمود. سعی کنید برای برخورداری از سلامتی حتما سبزیجات برگ سبز را در رژیم غذایی خود جای دهید.در ضمن برای برخورداری از سلامتی تلاش کنید ورزش کردن را به هیچ وجه فراموش نکنید.