عوارض تزریق چربی به صورت

عوارض تزریق چربی به صورت :  گفتنی است که تزریق چربی به صورت دارای عوارض بخصوصی نمی باشد .کبودی و تورم می توانند رایج ترین عوارض تزریق چربی به صورت به شمار آیند ،که این ها هم کاملا طبیعی می باشند و به مرور زمان برطرف خواهند شد. همان طور که گفتیم تزریق چربی به صورت دارای عارضه مهمی نمی باشد و یک روش مطمئن است ولی با همه این تفاسیر باید توجه داشته باشیم که همه روش های درمانی به همراه خود یک سری عوارض موقتی را دارا هستند ،و روش درمانی تزریق چربی هم برای خود دارای یک سری عوارض موقت می باشد.

عوارض تزریق چربی به صورت
این احتمال وجود دارد که در زمان تخلیه چربی از صورت ،فرد مقداری احساس درد و سوزش داشته باشد.در ضمن مقداری مایع خونی از آن قسمت بیرون بیاید که یک امر کاملا ً طبیعی می باشد و می توان این درد ها را با یک قرص مسکن برطرف نمود.ما در ادامه این مقاله تلاش خواهیم کرد تا به صورت خلاصه شما را با عوارض تزریق چربی به صورت آشنا کنیم.

عوارض تزریق چربی صورت کدامند؟

تزریق چربی به صورت نیز مانند سایر روش های درمانی دارای یک سری عوارض می باشد که مهمترین این عوارض در زیر آورده شده است:

  • کبودی  : می توان کبودی را پس از تخلیه چربی مشاهده کرد در اغلب موارد بعد از یک هفته کبودی ها از بین می روند.
  • تورم : تورم نیز بعد از خارج کردن چربی روی می دهد و یک عارضه رایج می باشد و جای نگرانی ندارد زیرا در طی چند هفته برطرف خواهد شد.
  • رنگ پریدگی و جای زخم : امکان دارد که در اطراف قسمت برش داده شده مقداری رنگ پریدگی یا جای زخم دیده شود .این مسئله هم برای برطرف شدن نیاز به گذشت زمان دارد و پس از چند روز رفع می شود.
  • عفونت : در این روش درمانی ،احتمال عفونت بسیار کم می باشد ولی اگر هم روی داد می توان با استفاده از مصرف آنتی بیوتیک ها مانع از عفونت شد.
  • از بین رفتن اثر چربی : اینکه تزریق چربی دارای ماندگاری باشد یا نه؟بستگی به نحوه تزریق و همین طور بیماری های قبلی فرد دارد.بای توجه شود که میزان مناسبی از چربی به صورت فرد تزریق شود تا بتوان از این عارضه جلوگیری کرد.
  • نا متقارن بودن ناحیه تزریق : با کاهش تورم این عارضه نیز کم کم برطرف خواهد شد.
  • بی حسی : این مسئله زیاد نمی تواند موجب آزار فرد شود و کم کم از بین می رود.